Παθολόγος

Β' Παθολογική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6972965 

                  210-6972966

Email: bpathology@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα