Αλλεργιολόγος
Βεσλεμέ Βασιλική

Β' Παθολογική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6972965
                     210-6972966

Email: bpathology@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα