Καρδιολόγος
Αναπληρωτής Διευθυντής

Β' Καρδιολογική Κλινική Αναίμακτης και Επεμβατικής Καρδιολογίας

Τηλέφωνο: 210-6979272

Email: a.voumvourakis@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα