Καρδιολόγος

Β' Καρδιολογική Κλινική Αναίμακτης και Επεμβατικής Καρδιολογίας

Όροφος: 6ος - Κτήριο Α

Τηλέφωνο: 210-6979016

Email: bcardio@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα