Καρδιολόγος
Διευθυντής

Β' Καρδιολογική Κλινική Αναίμακτης και Επεμβατικής Καρδιολογίας

Όροφος: 2ος

Τηλέφωνο:210-6972339

210-6972342

Email: v.tzifos@dunant.gr

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Perugia Ιταλίας, ειδικότητα στην καρδιολογία Νοσοκομείο Α. Φλέμινγκ και Α' Πανεπιστημιακή Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών
 • Επεμβατική Καρδιολογία 

 

Μετεκπαίδευση

 • Α' Πανεπιστημιακή Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών (1996-1997) 
 • Research fellow in Intravascular Ultrasound IVUS Core Lab - Cardiovascular Research Institute San Raffaele Hospital, Milan, Italy / EMO Centro Cuore Columbus και San Raffaele Hospital, Milan Italy (1998 – 2000)

Δημοσιεύσεις

Έχει στο ενεργητικό του μια σειρά από διεθνείς δημοσιεύσεις, ενώ παράλληλα έχει και εκπαιδευτικό έργο, καθώς στο τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας και Αιμοδυναμικής Μελέτης έχουν επισήμως μετεκπαιδευτεί καρδιολόγοι Δημοσίων, άλλων Ιδιωτικών Νοσοκομείων καθώς και Καρδιολόγοι από χώρες του εξωτερικού.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Resolute Italian study in all comers: immediate and one-year outcomes. Romagnoli E, Godino C, Ielasi A, Gasparini G, Tzifos V, Sciahbasi A, Lioy E, Presbitero P, Colombo A, Sangiorgi G.Catheter Cardiovasc Interv. 2012 Mar 1;79(4):567-74.
 • Acute and long term results of unprotected left main stenting using drug eluting stents. Tzifos V, Gatsis A, Gerasimou A, Chatzis D, Theodorakis G. Cardiol J. 2011;18(2):165-70. 
 • Coronary stenting using a 6 F. diagnostic catheter: a report of two cases. Tzifos V, Moses J, Oetgen M, Dharmadhikari A, Di Mario C, Colombo A. Int J Cardiovasc Intervent. 2000 Mar;3(1):41-45. 
 • Recanalization of chronic total coronary occlusions: the impact of a new specific guidewire on primary success rate. Sheiban I, Dharmadhikari A, Tzifos V, Marsico F, Leonardo F, Rosano G, Montorfano M, Pagnotta P, Di Mario C, Colombo A. Int J Cardiovasc Intervent. 2000 Jun;3(2):105-110. 
 • Subclavian artery stenting: Immediate and mid term clinical follow-up results. Sheiban I, Dharmadhikari A, Melissano G, Tzifos V, Montorfano M, Leonardo F, Di Mario C, Chiesa R, Colombo A. Int J Cardiovasc Intervent. 2000 Dec;3(4):231-235. 
 • Time course and determinants of left ventricular function recovery after primary angioplasty in patients with acute myocardial infarction. Sheiban I, Fragasso G, Rosano GM, Dharmadhikari A, Tzifos V, Pagnotta P, Chierchia SL, Trevi G. J Am Coll Cardiol. 2001 Aug;38(2):464-71. 
 • Predictors of re-occlusion after successful recanalization of chronic total occlusion. Sallam M, Spanos V, Briguori C, Di Mario C, Tzifos V, Dharmadhikari A, Albiero R, Colombo A. J Invasive Cardiol. 2001 Jul;13(7):511-5. 
 • Directional atherectomy prior to stenting in bifurcation lesions: a matched comparison study with stenting alone. Karvouni E, Di Mario C, Nishida T, Tzifos V, Reimers B, Albiero R, Corvaja N, Colombo A. Catheter Cardiovasc Interv. 2001 May;53(1):12-20. 
 • Surgical and percutaneous myocardial angiogenesis induction. Part II neoangiogenesis. Gimelli G, Di Mario C, Liistro F, Dharmadhikari AV, Montorfano M, Anzuini A, Vaghetti M, Puchala-Borowik M, Airoldi F, Carlino M, Tzifos V, Maisano F, Alfieri O, Colombo A. Ital Heart J. 2001 Jan;2(1):21-4. Review. 
 • Surgical and percutaneous myocardial angiogenesis induction. Part I laser revascularization. Gimelli G, Di Mario C, Dharmadhikari AV, Montorfano M, Anzuini A, Vaghetti M, Puchala-Borowik M, Airoldi F, Carlino M, Tzifos V, aisano F, Alfieri O, Colombo A. Ital Heart J. 2000 Dec;1(12):785-94. Review. 
 • Progressive decrease of outflow gradient and septum thickness after percutaneous alcoholization of the interventricular septum in hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Airoldi F, Di Mario C, Catanoso A, Dharmadhikari A, Tzifos V, Anzuini A, Carlino M, Briguori C, Montorfano M, Vaghetti M, Tolaro S, Colombo A. Ital Heart J. 2000 Mar;1(3):200-6. 
 • Immediate and long-term results of "T" stenting for bifurcation coronary lesions. Sheiban I, Albiero R, Marsico F, Dharmadhikari A, Tzifos V, Pagnotta P, Montorfano M, Leonardo F, Saba P, Di Mario C, Colombo A. Am J Cardiol. 2000 May 1;85(9):1141-4, A9.

Δείτε στο ίδιο Τμήμα