Καρδιολόγος
Επιμελητής Α'

Β' Καρδιολογική Κλινική Αναίμακτης και Επεμβατικής Καρδιολογίας

Όροφος: 1ος 

Τηλέφωνο: 210-6979272

Email: s.ionitsa@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα