Καρδιολόγος
Διευθυντής

Β' Καρδιολογική Κλινική Αναίμακτης και Επεμβατικής Καρδιολογίας

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικού τμήματος, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center 2020 – σήμερα.
 • Διευθυντής της Καρδιο-Ογκολογικής Μονάδας του Κέντρου Καρδιάς, Metropolitan General, 2018 – 2020.
 • Καθηγητής Θεραπευτικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, 2014-2018.
 • Επίκουρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεραπευτικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, 2002-2014.
 • Επιμελητής Β΄, Επιμελητής Α΄, Αναπληρωτής Διευθυντής ΕΣΥ, Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, 1986-2002.

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

 • Ειδικευόμενος Καρδιολογίας στη Θεραπευτική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1981-1983
 • Άδεια ασκήσεως Καρδιολογίας, 1983
 • Ειδικευόμενος Παθολογίας στη Θεραπευτική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1980-1981
 • Άδεια ασκήσεως Παθολογίας, 1981
 • Ειδικευόμενος Παθολογίας στην Α΄ Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λαρίσης, 1975-1977
 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1975

 

 


Εξειδίκευση και ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Καρδιο-Ογκολογία
 • Υπερηχοκαρδιογραφία
 • Καρδιακή ανεπάρκεια
 • Πειραματική Καρδιολογία
 • Ιατρική εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση

Μετεκπαίδευση στο Cardiac Department του King’s College Hospital, London, 1984-1985

 

Διδακτορική Διατριβή
“Χαρτογράφηση εμφράγματος του οπισθίου τοιχώματος του μυοκαρδίου”. Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 1983
Βαθμός: “Άριστα”.

Διακρίσεις Βραβεία

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ


Μέλος επιστημονικών εταιρειών:


α. Ελληνικές


Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

 • Πρόεδρος (2001-2003).
 • Γενικός Γραμματέας (1986-1989 και 1998-2001).
 • Ταμίας (1993-1996).
 • Ειδικός Γραμματέας (2003-2005).

 

Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία.

 • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (1986-1988)

 

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

 • Εντεταλμένο μέλος (2003).
 • Ομάδα Εργασίας Υπερηχοκαρδιογραφίας.
 • Ομάδα Εργασίας Πειραματικής Καρδιολογίας.
 • Αντιπρόεδρος (2006-2008).
 • Πρόεδρος (2008-2010)

Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.

 

Αντεπιστέλλον μέλος Εταιρείας Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

 

Πάρεδρο μέλος Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας.

 

Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών.

 

Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας.

 • Ειδικός Γραμματέας (2003-2005).
 • Οικονομικός Σύμβουλος (2005-2007, 2007-2009 και 2009-2011).
 • Γενικός Γραμματέας (2012 – 2013).

 

Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου Metropolitan General (2019 – 2020)

 

β. Διεθνείς


Fellow of the European Society of Cardiology (FESC).

Member of the Working Group on Echocardiography of the European Society of Cardiology.

Fellow of the International College of Angiology (FICA).

 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ

 

 • Καστρίτης Ε, Παπασωτηρίου Ι, Τέρπος Ε, Ακάλεστος Α, Ψημένου Ε, Αποστολάκου Φ, Ζιώγα Δ, Ρούσσου Μ, Γαβριατοπούλου Μ, Ελευθεράκης – Παπαϊακώβου Ε, Καλαπανίδα Δ, Φωτίου Δ, Παμπούκας Κ, Παπαδοπούλου Η, Κοντογιάννης Σ, Τουμανίδης Σ, Δημόπουλος ΜΑ.  Ο αυξητικός παράγοντας διαφοροποίησης -15 (Growth differentiation factor -15, GDF-15) έχει ανεξάρτητη προγνωστική σημασία και προσθέτει προγνωστικές πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου και εξέλιξης της νεφρικής νόσου σε ασθενείς με πρωτοπαθή συστηματική (AL) αμυλοείδωση.  Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία,  26ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2015       Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης

 

 • Ντούσικος Κ, Καλανταρίδου Α, Σκαλτσιώτης Η, Ματθαίος Ι, Άγριος Ι, Παπαδοπούλου Η, Παμπούκας Κ, Αντωνίου Α, Κώττης Γ, Τουμανίδης Σ.  Η επίδραση του συνδυασμού αμφικοιλιακής βηματοδότησης και ενδαορτικής αντλίας μετά από οξύ πρόσθιο έμφραγμα του μυοκαρδίου και επαναιμάτωση. Πειραματική μελέτη. 35ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο. Αθήνα, 23 -25 Οκτωβρίου 2014.  Βράβευση πρωτοκόλλου ερευνητικής εργασίας.

 

 • Άγριος Ι, Καλανταρίδου Α, Σκαλτσιώτης Η, Μπράμος Δ, Ματθαίος Ιωάννης, Κόττης Γ, Τουμανίδης Σ. Η επίδραση των β-αποκλειστών στη συστροφή της αριστεράς κοιλίας. Πειραματική μελέτη. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. 34ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο.
  Αθήνα, 10 -12 Οκτωβρίου 2013.  Βράβευση πρωτοκόλλου ερευνητικής εργασίας.

 

 • Bonios M, Kaladaridou A, Papadopoulou E, Tasoulis A, Pamboucas C, Ntalianis A, Nanas J, Toumanidis S. Apical deformation parameters at the early post-myocardial infarction period can predict left ventricular remodelling. 16th EUROECHO. Athens, Greece, December 5-8, 2012.Eur J Echocardiogr. 2012; (Suppl.) Abstr. P397    Top Score Abstract.

 

 • Μπράμος Δ, Καλανταρίδου Α, Σκαλτσιώτης Η, Άγριος Ι, Βασιλαδιώτης Ν, Παμπούκας Κ, Κόττης Γ, Αντωνίου Α, Τουμανίδης Σ. Η αξία της υπερηχοκαρδιογραφίας speckle tracking στην επιλογή της βέλτιστης θέσης και είδους βηματοδότησης στο φυσιολογικό μυοκάρδιο. Πειραματική μελέτη. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. 33ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο. Αθήνα, 1 - 3 Νοεμβρίου 2012.   Βράβευση πρωτοκόλλου ερευνητικής εργασίας.

 

 • Kaladaridis A, Bramos D, Skaltsiotis I, Kottis G, Antoniou A, Matthaios I, Agrios I, Vasiladiotis N, Pamboucas C, Toumanidis S.
  Which is the best combination of pacing sites on left ventricular torsional parameters after an acute experimental myocardial infarction? 15th EUROECHO.
  Budapest, Hungary, December 7-10, 2011. Eur J Echocardiogr. 2011; (Suppl.) Abstr. 50531.   Top Score Abstract.

 

 • Καλανταρίδου Α, Μπράμος Δ, Σκαλτσιώτης Η, Παμπούκας Κ, Κόττης Γ, Τουμανίδης Σ. Μεταβολές των παραμέτρων περιστροφής και παραμόρφωσης της αριστεράς κοιλίας μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Πειραματική μελέτη. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. 32ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο. Αθήνα, 20 - 22 Οκτωβρίου 2011.  3ο βραβείο καλύτερης εργασίας.

 

 • Καλανταρίδου Α, Σκαλτσιώτης Η, Μπράμος Δ, Κόττης Γ, Τάκος Δ, Βασιλαδιώτης Ν, Άγριος Ι, Τουμανίδης Σ. Η επίδραση της αντιώθησης με ενδοαρτικό ασκό στη συστροφή (torsion) της αριστερής κοιλίας κατά το οξύ πειραματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου. Πειραματική μελέτη. Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Διευθυντών Καρδιολογίας. 5ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων. Αθήνα, 25-27 Φεβρουαρίου 2010.   2ο Βραβείο

 

 • Καλανταρίδου Α, Σκαλτσιώτης Η, Τάκος Δ, Μπράμος Δ, Παμπούκας Κ, Κόττης Γ, Αντωνίου Α, Τουμανίδης Σ. Η επίδραση της θέσης βηματοδότησης στη συστροφή (torsion) της αριστερής κοιλίας. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. 30ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο.  Αθήνα, 29 -31 Οκτωβρίου 2009.  Έπαινος

 

 • Βιντζηλαίου ΑΜ, Τουμανίδης ΣΘ, Τσιρίκος Ν, Κώττης Γ, Καλανταρίδου Α, Τρίκκα ΧΟ, Σταματελόπουλος ΣΦ, Μουλόπουλος ΣΔ.
  Επίδραση της δοβουταμίνης στη γεωμετρία της αριστερής κοιλίας μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου – Πειραματική μελέτη.
  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιατρικής – Καρδιολογική Κλινική. 9ο Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος.
  Λάρισα, 6 - 8 Οκτωβρίου 2006.   1ο Βραβείο

 

 • Παπαδοπούλου ΗΣ, Τουμανίδης ΣΘ, Τσιρίκος Ν, Δεμέστιχα ΘΔ, Χιωτάκη Μ, Σταματελόπουλος ΣΦ.Λειτουργικότητα των Θεβεσιανών φλεβών μετά από οξεία πλήρη απόφραξη όλων των στεφανιαίων αρτηριών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιατρικής – Καρδιολογική Κλινική. 4ο Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος. Λάρισα, 13 - 16 Δεκεμβρίου 2001.   2ο Βραβείο

 

 • Toumanidis ST, Papamichael CM, Antoniades LG, Pantelia MI, Saridakis NS, Mavrikakis ME, Sideris DA, Moulopoulos SD. Cardiac involvement in collagen diseases. Eur Heart J. 1995 Feb;16(2):257-262. PMID: 7744099 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  Επελέγη για το Year Book of Rheumatology 1995 του εκδοτικού οίκου Mosby - Year Book, Inc.

 

 

 

 

Δημοσιεύσεις

Πλήρεις δημοσιεύσεις σε Ελληνικά περιοδικά: 67
Πλήρεις δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά: 102
Συμβολή στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών: 20
Βιβλία ή κεφάλαια σε βιβλία: 21


Σημαντικές διεθνείς δημοσιεύσεις

 

 • PAPADOPOULOU E, KALADARIDOU A, MATTHEOU J, PAMBOUCAS C, HATZIDOU S, ANTONIOU A, TOUMANIDIS S.  Effect of pacing mode and pacing site on torsional and strain parameters and on coronary flow J Am Soc Echocardiogr. 2015;28(3):347-54.
 • TOUMANIDES S, SIDERIS EB, AGRICOLA T, MOULOPOULOS S. Transcatheter patch occlusion of the left atrial appendage using surgical adhesives, in high risk patients with atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol. 2011;58:2236-40.
 • TOUMANIDIS ST, PLASTIRAS S, TSIRIKOS N, KOTTIS G, KALADARIDOU A, TRIKKA CO,PAMBOUCAS C, STAMATELOPOULOS SF, MOULOPOULOS SD. Effect of early changes in functional geometry of left ventricular contraction on the development of ventricular fibrillation during acute myocardial ischaemia. An experimental study.  Resuscitation. 2011 Feb;82(2):207-212.
 • KASTRITIS E, ANAGNOSTOPOULOS A, ROUSSOU M, TOUMANIDIS S, PAMBOUKAS C, TASSIDOU A, XILOURI I, DELIBASI S, PSIMENOU E, MELLOU S, TERPOS E, NANAS J, DIMOPOULOS MA Treatment of light (AL) amyloidosis with the combination of bortezomib and dexamethasone. Haematologica. 2007 Oct;92(10):1351-1358.
 • SIDERIS EB, MACUIL B, VARVARENCO V, TOUMANIDES S. Transcatheter patch occlusion of perimembranous ventricular septal defects. Am J Cardiol. 2005 Jun 15;95(12):1518-1521.
 • BRAMOS D, IKONOMIDIS I, TSIRIKOS N, KOTTIS G, KOSTOPOULOU V, PAMBOUCAS C, PAPADOPOULOU E, VENETSANOU K, GIATRAKOS N, YANG GZ, NIHOYANNOPOULOS P, TOUMANIDIS S. The association of coronary flow changes and inflammatory indices to ischaemia-reperfusion microvascular damage and left ventricular remodelling. Basic Res Cardiol. 2008 Jul;103(4):345-355.
 • SIDERIS EB, TOUMANIDES S, MACUIL B, GUTIERREZ-LEONARD H, POURSANOV M, SOKOLOV A, MOULOPOULOS SD.  Transcatheter patch correction of secundum atrial septal defects. Am J Cardiol. 2002 May 1;89(9):1082-1086.
 • TOUMANIDIS ST, PAPAMICHAEL CM, ANTONIADES LG, PANTELIA MI, SARIDAKIS NS, MAVRIKAKIS ME, SIDERIS DA, MOULOPOULOS SD. Cardiac involvement in collagen diseases. Eur Heart J. 1995 Feb;16(2):257-262.
 • SIDERIS DA, TOUMANIDIS ST, TSELEPATIOTIS E, KOSTOPOULOS K, STRINGLI T, KITSIOU T, MOULOPOULOS SD. Atrial pressure and experimental atrial fibrillation. Pacing Clin Electrophysiol. 1995 Sep;18(9 Pt 1):1679-1685.
 • MOULOPOULOS SD, STAMATELOPOULOS SF, ZAKOPOULOS NA, TOUMANIDIS STH, PAPADAKIS JA, KANAKAKIS JF, PSIHOGIOS H. Effect of 24-hour blood pressure and heart rate variations on left ventricular hypertrophy and dilatation in essential hypertension. Am Heart J. 1990 May;119(5):1147-1152.

 

Σημαντικές Ελληνικές δημοσιεύσεις:

 • ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Σ. Επίδραση των β αποκλειστών στην καρδιά. Ελλ Καρδιολ Επιθ. 2017;58:598-599.
 • ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Σ, ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ Α, ΜΠΡΑΜΟΣ Δ, ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Η, ΑΓΡΙΟΣ Ι, ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α, ΠΑΜΠΟΥΚΑΣ Κ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Η, ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Η επίδραση του τρόπου και της θέσης βηματοδότησης της αριστερής κοιλίας στις αιμοδυναμικές παραμέτρους και στις παραμέτρους συστροφής και παραμόρφωσης της αριστερής κοιλίας. Ελλ Καρδιολ Επιθ. 2016;57:208-217.
 • ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Σ, ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ Α, ΜΠΡΑΜΟΣ Δ, ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Η, ΑΓΡΙΟΣ Ι, ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗΣ Ν, ΠΑΜΠΟΥΚΑΣ Κ, ΚΩΤΤΗΣ Γ, ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Η στροφή της κορυφής ως πρώιμος προβλεπτικός δείκτης συστολικής δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας στο οξύ πρόσθιο έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ελλ Καρδιολ Επιθ. 2013;54:126-135.
 • ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΣΘ. Η επίδραση της βηματοδότησης στις στροφικές παραμέτρους της αριστερής κοιλίας. Καρδιολογική Γνώμη. 2011, 6:307-311.
 • ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΣΘ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΣ, ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΝΣ, ΑΓΑΠΗΤΟΣ Ε, ΝΑΝΑΣ ΙΝ, ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΦ. Σχέση του δείκτη μυοκαρδιακής απόδοσης με το στάδιο απόρριψης του καρδιακού μοσχεύματος. Ελλ Καρδιολ Επιθ. 2002, 43: 194-201.
 • ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΣΘ, ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΑΔ, ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΧΜ, ΣΤΡΙΓΓΛΗ ΤΝ, ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΑ, ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔ. Σύγκριση της επίδρασης των μεταβολών της αρτηριακής πίεσης στα όψιμα δυναμικά και στην κατανομή των συχνοτήτων τους στο ηλεκτροκαρδιογράφημα υψηλής διακριτικής ικανότητας. Ελλ Καρδιολ Επιθ. 1993, 34: 482-488.
 • ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΣΘ, ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΑ, ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔ. Η σημασία του μεγέθους του δεξιού κόλπου στην εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής. Ελλ Καρδιολ Επιθ. 1989, 30: 246-251.
 • ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Σ, ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Α, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΝΑΝΑΣ Σ, ΚΩΣΤΑΜΗΣ Π, ΣΙΔΕΡΗΣ Δ, ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Οξείες αιμοδυναμικές επιδράσεις της βηματοδοτήσεως στην καρδιακή ανεπάρκεια. Ελλ Καρδιολ Επιθ. 1989, 30: 115-122.
 • ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Σ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε, ΜΑΚΡΗΣ Δ, ΧΑΛΙΜΟΣ Ε, ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Ι, ΑΛΕΞΙΟΥ Κ, ΚΕΛΕΚΗΣ Δ, ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ.
  Συμβολή της διοστικής ημιαζυγογραφίας στη διερεύνηση της αιτιολογίας της πλευριτικής συλλογής υγρού. Ελλ Καρδιολ Επιθ. 1984, 25: 272-277.
 • ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΣΘ, ΓΡΙΒΑΣ ΠΓ, ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΑ, ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔ. Η συμβολή της χαρτογράφησης στη διάγνωση του εμφράγματος στο οπίσθιο τοίχωμα του μυοκαρδίου. Ελλ Καρδιολ Επιθ. 1982, 23: 295-300.

Δείτε στο ίδιο Τμήμα