Καρδιολόγος
Επιμελητής Α'

Β' Καρδιολογική Κλινική Αναίμακτης και Επεμβατικής Καρδιολογίας

Τηλέφωνο: 210-6979272

Email: k.tympas@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα