Αναισθησιολόγος
Επιμελήτρια Β'

Αναισθησιολογικό Τμήμα

Όροφος: 2ος

Τηλέφωνο: 210-6972272

Email: a.paneri@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα