Αναισθησιολόγος
Επιμελήτρια Α'

Αναισθησιολογικό Τμήμα

Όροφος: 2ος

Τηλέφωνο: 210-6972272

Email: p.niforopoulou@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα