Χειρουργός
Διευθυντής
Μαντωνάκης Ελευθέριος

Ι' Χειρουργική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6972982210-6972968

Email: e.mantonakis@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 2024-σήμερα: Διευθυντής Ι’ Χειρουργικής Κλινικής Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
 • 2020-2024: Επικεφαλής Ομάδας Χειρουργών Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
 • 2019-2020: Επιμελητής Α', Β' Χειρουργικού Τμήματος Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center 
 • 2016-2019: Επιμελητής Β΄, Β' Χειρουργικού Τμήματος Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
 • 2014-2015: Επιμελητής Χειρουργικής Πεπτικού – Service de Chirurgie Colorectale - Hôpital Beaujon - Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine, France
 • 2014: Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
 • 2013-2014: Γενικός Χειρουργός – Α’ Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ – ΓΝ «Λαϊκό»

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

 • 2023: Εξειδίκευση στην ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση των ορθοπρωκτικών παθήσεων  (Laser LHP, FiLaC, SiLac)
 • 2015: Εξειδίκευση στη Χειρουργική της Παχυσαρκίας – Service de Chirurgie Digestif General et Oncologique - Hopital Europeen Georges-Pompidou - Hopitaux Universitaires Paris Ouest, France
 • 2014-2015: Επιμελητής Χειρουργικής Πεπτικού – Service de Chirurgie Colorectale - Hôpital Beaujon - Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine, France

 • 2007-2013: Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική – Α’ Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ – ΓΝ «Λαϊκό»

 • 2004: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Μετεκπαίδευση

 • Λαπαροσκοπική Χειρουργική Πεπτικού (France)
 • Ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση ορθοπρωκτικών παθήσεων (Laser LHP, FiLaC, SiLaC) (Germany)
 • Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Χειρουργικής Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένες ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις:

 • Mantonakis E, Papalampros A, Moris D, Dimitrokallis N, Sakarellos P, Griniatsos J, Felekouras E. Radiofrequency Energy in Hepatic Bed during Partial Cystectomy for Hydatid Liver Disease: Standing Out from the Usual Conservative Surgical Management. Gastroenterol Res Pract. 2016;2016:1078653. doi: 10.1155/2016/1078653. Epub 2016 Jul 21. PubMed PMID: 27525000; PubMed Central PMCID: PMC4972915.
 • Alexandrou A, Mantonakis E, Pikoulis E, Margariti T, Dimitrokallis N, Diamantis T. Robotic sleeve gastrectomy for morbid obesity: report of a 5 year experience. Int J Med Robot. 2016 Jun;12(2):283-7. doi: 10.1002/rcs.1662. Epub 2015 Jun 12. PubMed PMID: 26097182.
 • Moris D, Mantonakis E, Makris M, Michalinos A, Vernadakis S. Hoarseness after thyroidectomy: blame the endocrine surgeon alone? Hormones (Athens). 2014 Jan-Mar;13(1):5-15. Review. PubMed PMID: 24722123.
 • Moris DN, Bramis KJ, Mantonakis EI, Papalampros EL, Petrou AS, Papalampros AE. Surgery via natural orifices in human beings: yesterday, today, tomorrow. Am J Surg. 2012 Jul;204(1):93-102. doi: 10.1016/j.amjsurg.2011.05.019. Epub 2011 Dec 28. Review. PubMed PMID: 22206853.

Δείτε στο ίδιο Τμήμα