Χειρουργός
Επιμελήτρια Α'

Ζ΄ Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων 

Όροφος: 7ος

Τηλέφωνο:210-6979097

Email: 

Δείτε στο ίδιο Τμήμα