Χειρουργός
Κουζανίδης  Νικόλαος

Ι' Χειρουργική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6972968

Email: isurgery@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα