Χειρουργός

Ομάδα Χειρουργών

Όροφος: 6ος - Κτήριο Α

Τηλέφωνο: 210-6972968

Email: doctor.team.mantonaki@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα