Χειρουργός
Επιμελητής Α'

ΣΤ΄ Χειρουργική Κλινική 

Όροφος: 6ος

Τηλέφωνο: 210-6972895

Email:p.koutras@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα