Χειρουργός
Επιμελητής Α'

ΣΤ΄ Χειρουργικό Τμήμα 

Όροφος: 6ος

Τηλέφωνο: 210-6972895

Δείτε στο ίδιο Τμήμα