Γ' Παθολογική Κλινική

Στη Γ' Παθολογική Κλινική νοσηλεύονται ασθενείς από όλο το φάσμα της εσωτερικής παθολογίας. Η πολυετής εμπειρία των ιατρών της κλινικής στο χειρισμό, στη διαγνωστική προσέγγιση και στη θεραπευτική αντιμετώπιση δυσεπίλυτων κλινικών περιστατικών εγγυώνται την αποτελεσματική διεκπεραίωση των ασθενών, με τη συνδρομή του άριστου νοσηλευτικού προσωπικού και τη χρήση της τεχνολογίας αιχμής που διαθέτει το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center. 

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972488

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: cpathology@dunant.gr

Διευθυντής: Δημητρακόπουλος  Αντώνιος

Δραστηριότητες

Διαβητολογικό Ιατρείο

Το Ιατρείο λειτουργεί με υπεύθυνο τον Παθολόγο - Διαβητολόγο Παναγιώτη Τσαπόγα και παρακολουθεί:

  • ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2
  • γυναίκες με διαβήτη της κύησης
  • ασθενείς με διαβητικές επιπλοκές
  • ασθενείς με διαβητικό πόδι

Οι ασθενείς εξετάζονται κλινικά και εργαστηριακά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και λαμβάνουν εξατομικευμένες οδηγίες και εκπαίδευση για τις παθήσεις τους, σε συνεργασία με τις συναφείς ιατρικές ειδικότητες και το Διαιτολογικό τμήμα του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center. 

Λοιμωξιολογικό Ιατρείο

Το Ιατρείο λειτουργεί με υπεύθυνο την Παθολόγο – Λοιμωξιολόγο Αθηνα Σούρδη και ασχολείται με: 

  • ασθενείς με οξείες, χρόνιες ή υποτροπιάζουσες λοιμώξεις όλων των οργανικών συστημάτων 
  • ασθενείς με νοσοκομειακές λοιμώξεις 
  • λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς 
  • λοιμώξεις σε γυναίκες κατά τη διάρκεια της κύησης 
  • λοιμώξεις από ειδικά παθογόνα που χρήζουν εξειδικευμένης διαγνωστικής και θεραπευτικής αντιμετώπισης 

Παρέχει συμβουλές σε θέματα πρόληψης των λοιμώξεων, κυρίως μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων εμβολιασμού των ενηλίκων

Συμμετέχει ενεργά σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το κοινό και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Επιστημονικό Προσωπικό

Το ιατρικό προσωπικό της Γ’ Παθολογικής Κλινικής του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center αποτελεί σημαντικό πρωταγωνιστή στην καθημερινή εύρυθμη λειτουργία του αλλά και στην υψηλού επιπέδου ανταπόκριση του στις ανάγκες του ασθενή που φιλοξενούμε. Παράλληλα, ενημερώνεται και επιμορφώνεται διαρκώς, καθώς συμμετέχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Νοσοκομείου, σε παρουσιάσεις περιστατικών, σε πρωτόκολλα θεραπείας ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα συμμετέχει σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια. Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε θέματα που σας απασχολούν, ή έχουν σχέση με την κλινική, μπορείτε να μας στείλετε mail ή να επικοινωνήσετε με την γραμματεία μας, στις ώρες λειτουργίας της.

Βασιλική Πανίδου, 2106972488cpathology@dunant.gr

Ιατρικό Προσωπικό