Παθολόγος
Επιμελητής Β'

Γ' Παθολογικό Τμήμα

Όροφος: 4ος - Κτήριο Α 

Τηλέφωνο:210-6972488

Δείτε στο ίδιο Τμήμα