Λοιμωξιολόγος
Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Γ' Παθολογική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6972488

Email: a.sourdi@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

• 1ος 2017 – σήμερα: Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Γ΄ Παθολογικής Κλινικής.

• 2015 – 2016: Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α΄ Γ΄ Παθολογικού Τμήματος.

• 2013-2014: Επιστημονικός συνεργάτης του τμήματος Λοιμώξεων του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Μαρούσι.

• 2012-2014: Ιατρός τακτικού εξωτερικού Ιατρείου Λοιμωδών Νοσημάτων και Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Λαϊκό.

• 2012-2014: Πανεπιστημιακά μαθήματα 
-Ενεργός συμμετοχή στην εκπαίδευση των τριμηνητών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής στη φυσική εξέταση και στην Εσωτερική Παθολογία.
-Παρακολούθηση και ενεργός συμμετοχή ως εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις Λοιμώξεις της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογική Κλινικής .
-Παρακολούθηση και ενεργός συμμετοχή ως εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενη στα εκπαιδευτικά μαθήματα-σεμινάρια της Ελληνικής εταιρίας Χημειοθεραπείας και Λοιμώξεων

• 2012-2014: Συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα (βασική και κλινική έρευνα).
Συγκεκριμένα:
-A Post-marketing, Blinded Study to Investigate How Effective Fidaxomicin is Compared to Vancomycin in the Sustained Cure of Clostridium Difficile Infection in Adults That Are Receiving Therapy to Suppress the Immune System (FREEDOM)
-Α Phase II, Randomized, Active Comparator-Controlled Clinical Trial, to study the Safety, Tolerability, and Efficacy of MK-7655 + Imipenem/Cilastatin Versus Imipenem/Cilastatin Alone to Treat Complicated Intra-Abdominal Infection [cIAI] (MK-7655-004)
-A Multicenter, open-label, randomized clinical trial to compare colistin alone vs. colistin plus carbapenem for severe infections caused by carbapenem-resistant bacteria. (AIDA)
-Comparison study to evaluate the nephrotoxicity rates of once-, twice- and thrice-daily dosing of colistin in nosocomial infections with multidrug-resistant Gram-negative bacteria.

• 2009-2010: Ιατρός του Εξωτερικού ιατρείου Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου (ΙΦΝΕ) και στους Γαστρεντερολογικούς θαλάμους της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Λαϊκό.

• 2006-2011: Ιατρός του Εξωτερικού Διαβητολογικού Ιατρείου και του Εξωτερικού Ιατρείου Υπέρτασης της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Λαϊκό.

• 4ος/2006- 6ος /2011: Ειδικευόμενη στην Παθολογία, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Λαϊκό.

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

• 1995-2002 Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

• Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος: 2002, Νομαρχία Αθηνών

• 6ος/2002-9ος/2003: Υπόχρεη υπηρεσίας υπαίθρου, Περιφερειακό Ιατρείο Αχλαδοκάμπου, Γ.Ν. Ναυπλίου

• 4ος/2006- 6ος /2011: Ειδικευόμενη στην Παθολογία, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Λαϊκό.

• 19/7/2011: Τίτλος Ειδικότητας Παθολογίας, Περιφέρεια Αττικής

• 7ος/2012-7ος/2014: Εξειδικευόμενη Ιατρός στη Λοιμωξιολογία, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. Λαϊκό,
Καθηγητής Γεώργιος Λ. Δαΐκος

• 24/10/2014: Τίτλος εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία

• Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι:

-Λοιμώξεις εκ της κοινότητας και Νοσοκομειακές Λοιμώξεις
-HIV Λοίμωξη - Έλεγχος Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
-Εκπαίδευση και συμμετοχή στην πολιτική χρήσης αντιβιοτικών
-Κλινική Μικροβιολογία- Εμβολιασμοί

Δημοσιεύσεις

Στο ενεργητικό της έχει ανακοινώσεις σε συνέδρια και συμμετοχή στο πανεπιστημιακό σύγγραμμα Α. Δημητρακόπουλος, Α. Σούρδη, Β. Ζης, Λοιμώξεις του Νευρικού συστήματος, Νευρολογία: (Εκδόσεις Πασχαλίδη); 2014:293-320.

Δείτε στο ίδιο Τμήμα