Νέες Τεχνολογίες και Υγιής Γήρανση

Οργάνωση:  Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Γήρανσης & Κέντρο Γηριατρικής Αξιολόγησης – ENHC 

Αιγίδα: European Geriatric Medicine Society- EuGMS

 

Η Ημερίδα ”Νέες Τεχνολογίες και Υγιής Γήρανση” θα δώσει την δυνατότητα σε ιατρούς και επαγγελματίες υγείας να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις σε σχέση με τις προκλήσεις και τα εμπόδια, που αντιμετωπίζουν στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης φροντίδας των ηλικιωμένων ατόμων μέσα από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών.
Σήμερα στη ∆υτική Ευρώπη το ποσοστό των ατόμων άνω των 80 ετών είναι 5,5% και υπολογίζεται ότι το 2050 θα ανέλθει στο 10%. Για την πολυδιάστατη αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που εμφανίζονται με το γήρας ασχολείται η γηριατρική, η οποία όμως δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί ως πεδίο της Ιατρικής στην Ελλάδα. Αυτό έχει ως συνέπεια οι ηλικιωμένοι να μην αντιμετωπίζονται από ιατρούς με εξειδικευμένες γνώσεις και να υποβάλλονται, σε αχρείαστες ή και επικίνδυνες θεραπείες και επεμβάσεις χωρίς να γίνεται αξιολόγηση του τι θα ήταν πιο ωφέλιμο για αυτούς.

Στόχος της ημερίδας είναι οι ιατροί και επαγγελματίες υγείας να ευαισθητοποιηθούν και να γνωρίσουν τις τεχνολογικές λύσεις που έρχονται και οι οποίες θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται τα προβλήματα υγείας στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα σχεδιάζονται οι πολιτικές υγείας που αφορούν τη γήρανση του πληθυσμού.

 Η Ημερίδα «Νέες Τεχνολογίες και Υγιής Γήρανση» αποτελεί την 3η Προσυνεδριακή εκδήλωση πριν την διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Γηριατρικής, EuGMS 2020 “Growing old in better health. Building Synergies across Europe” στις 7-9 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

  • 15/02/2020 - 15/02/2020
  • 08:30 - 15:30
  • Αμφιθέατρο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
  • Λ. Μεσογείων 107, 115 26, Αθήνα
Download PDF

Πρόγραμμα Ημερίδας

Περισσότερες Εκπαιδεύσεις

1 /