Ημερίδα: Αναισθησιολογικές Εξελίξεις 2016

Οργάνωση: Αναισθησιολογικός Τομέας, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Με στόχο την σφαιρική παρουσίαση όλων των τελευταίων εξελίξεων στο πεδίο της Αναισθησιολογίας, ο Αναισθησιολογικός Τομέας του ΕΡΡΙΚΟΣ  ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center οργανώνει το Σάββατο 2 Απριλίου 2016 (από 08.00 έως 15.00) στο Αμφιθέατρο του ENHC, ειδική επιστημονική ημερίδα, η οποία έχει μοριοδοτηθεί με έξι (6) μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ).

 • 20/04/2018 - 20/04/2018
 • 08:00 - 15:00
 • Αμφιθέατρο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
 • Λ. Μεσογείων 107, 115 25, Αθήνα
 • (+30) 210 69 72 000

Πρόγραμμα Ημερίδας

   08:00 - 08:30  Εγγραφές
  Παραλαβή επιστηµονικού υλικού
   08!30 - 08:45  Χαιρετισµοί
   08:45 - 09:00  Εναρκτήρια οµιλία: Παπαδηµητρίου Λ.
    ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
     
    Προεδρείο 
  Μπαϊρακτάρη Α., Βογιατζής Γρ., Ζολινδάκη Χρ.
    ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
   09:00 - 09:10 Νέες δυνατότητες στον αερισµό
  κατά την διάρκεια αναισθησίας
   Ροζάκης ∆.
   09:10 - 09:20 Εντροπία  Νιφοροπούλου Γ.
   09:20 - 09:30 Πληθυσµογραφικός δείκτης
  χειρουργικού άλγους
   Καλοπήτα Κ.
  09:30 - 09:40 Video Λαρυγγοσκόπηση - Βρογχοσκόπηση  Φωνιαδάκη ∆.
       
    ΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
    Εφαρµογές σε:
   09:40 - 10:00 Καρδιά και Πνεύµονα  Σγουροπούλου Σ.
   10:00 - 10:15 Περιφερικά νεύρα και αγγεία  Παγωνίδου Κ.
   10:15 - 11:00 Συζήτηση
     
    Προεδρείο: Ανδρικόπουλος Γ., Πράπας Σ., Αντωνίου Φ.
    ΚΑΡ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑ
   11:00 - 11:15 Συσκευές υποστήριξης της κυκλοφορίας
  βραχείας και µακράς διάρκειας.
  Ενδείξεις. Εφαρµογές.
   Σφυράκης Π.
   11:15 - 11:30 ∆ιαδερµική αντικατάσταση βαλβίδων  Τζίφος Β.
   11:30 - 11:45 Κιρσοί. Νέες χειρουργικές τεχνικές.
  Μιας ηµέρας νοσηλεία.
   Παρασκευάς Ν. 
   11:45 - 12:00 Αναισθησία προσαρµοσµένη στον ασθενή  Παπαδηµητρίου Λ.
   12:00 - 12:15 Συζήτηση
    ∆ιάλειµµα – Καφές.
     
    Προεδρείο: Μαραθιά Κ.,Ρωµανά Κ., Κοκολάκη Μ.
   13:00 - 13:15 Χειρουργικός ασθενής µε αντιπηκτική 
  και αντιαιµοπεταλιακή αγωγή 
  Προετοιµασία. Αντιµετώπιση.
   Στρατήγη Π.
   13:15 - 13:25 Ο ∆ιαβητικός ασθενής στο χειρουργείο.
  Προετοιµασία. Η πλευρά ∆ιαβητολόγου.
   Μπαλαμπάνης Κ.
   13:25 - 13:40 Περιεγχειρητική φροντίδα.
  Η πλευρά Αναισθησιολόγου.
   Λεκεκάκη Ε.
   13:40 - 14:00 ∆εξµεδετοµιδίνη:
  Εφαρµογές στην Αναισθησιολογική πράξη.
   Ντάνου Φ.
   14:00 - 14:10 Μεταναισθητική φροντίδα.
  Νοσηλευτικές παρεµβάσεις.
   Τσώχου Χρ.
   14:00 - 14:10 Η σύγχρονη προσέγγιση
  της µετεγχειρητικής σύγχυσης.
   Γκίνη Χρ.
   14:25 - 14:45 Συζήτηση 
   14:45 - 15:00 Συμπεράσματα
    Αξιολόγηση Ημερίδας
    Απονομή πιστοποιητικών
Download PDF

Πρόγραμμα Επιστημονικής Διημερίδας

Περισσότερες Εκπαιδεύσεις

1 /
popup-νοσηλευτες-20240313
Δείτε περισσότερα