Αγγειακές Δυσπλασίες: Διεπιστηµονική προσέγγιση µιας σύνθετης νόσου

Οργάνωση: Β' Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Το Β’ Αγγειοχειρουργικό Τμήμα του ENHC (υπό την διεύθυνση του αγγειοχειρουργού κ. Νίκου Παρασκευά) σε συνεργασία με το εξειδικευμένο Κέντρο Αγγειακών Δυσπλασιών του Πανεπιστημίου LARIBOISIERE στο Παρίσι, διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Αγγειακές Δυσπλασίες - Διεπιστημονική Προσέγγιση μιας Σύνθετης Νόσου», το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016, από 08.30-14.30 στο Αμφιθέατρο ENHC.

 • 12/10/2016 - 01/11/2016
 • 10:30 - 14:00
 • Αμφιθέατρο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
 • Λ. Μεσογείων 107, 115 25, Αθήνα
 • (+30) 210 69 72 000

Πρόγραμμα Επιστημονικής Εκδήλωσης

  08:30 - 09:00  Εγγραφές. Παραλαβή επιστηµονικού υλικού.
   09:00 - 09:10  Χαιρετισµοί
  ∆ηµήτρης Κελέκης
   09:10 - 09:20  Εισαγωγή
  Νίκος Παρασκευάς
   ΜΕΡΟΣ Α  
    Προεδρείο 
  Νίκος Μπέσιας, Χριστίνα Κανακά, Ηλίας Μπρούτζος
   09:20 - 09:40 Ταξινόµηση των αγγειακών δυσπλασιών 
  Annouk Bisdorff-Bresson
    Συζήτηση - Ερωτήσεις
   09:40 - 10:00 Νεογνικό αιµαγγείωµα: διάγνωση και τρόποι
  αντιµετώπισης
  Αλέξης Αλεξόπουλος
    Συζήτηση - Ερωτήσεις
   10:00 - 10:40 Φλεβικές δυσπλασίες
  Annouk Bisdorff-Bresson, Νίκος Παρασκευάς
   
  • ∆ιάγνωση: Συντηρητική θεραπεία,
  • Σκληροθεραπεία-Εµβολισµός, Χειρουργική θεραπεία.
  • Παρουσίαση περιστατικών
    Συζήτηση - Ερωτήσεις
  10:40 - 11:10 Δυσπλασίες λεµφαγγείων
  Θωµάς Βραχλιώτης, Χρήστος Καλκανδής
    ∆ιάγνωση: Κλινική εικόνα, απεικονιστικές µέθοδοι
  Συντηρητική θεραπεία, Χειρουργική θεραπεία,
  Σκληροθεραπεία- εµβολισµός, Παρουσίαση περιστατικών
    Συζήτηση-ερωτήσεις
   11:10 - 11:40 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ
     
   ΜΕΡΟΣ Β  
    Προεδρείο:
  ∆ηµήτρης Κελέκης, Χριστίνα Αντωνίου Βρεττού,
  Παναγιώτης ∆ηµακάκος
   11:40 - 12:10 ∆υσπλασίες των τριχοειδών αγγείων
  Χριστίνα Στεφανάκη
    Αντιµετώπιση µε παλµικό laser 
    Συζήτηση -Ερωτήσεις
   12:10 - 12:50 Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες
  Claude Laurian - Annouk Bisdorff-Bresson
    ∆ιάγνωση: Κλινική εικόνα, απεικονιστικές µέθοδοι
  Συντηρητική θεραπεία και φαρµακευτική αγωγή
  Ενδείξεις για επεµβατική αντιµετώπιση
  Σκληροθεραπεία - εµβολισµός, Χειρουργική θεραπεία
  Παρουσίαση περιστατικών
    Συζήτηση - Ερωτήσεις
   12:50 - 13: 20 Τεχνικές αποκατάστασης ελλείµατος ιστού µετά από
  εκτοµή αγγειακής δυσπλασίας
  Ιωάννης Μπίτζος
    Συζήτηση - Ερωτήσεις 
   13:20 - 13:40 Αιµατολογικές διαταραχές και αγγειακές δυσπλασίες
  Ελισάβετ Βερβεσού
    Συζήτηση - Ερωτήσεις
   13:40 - 14:00 Συµπεράσµατα, Αξιολόγηση ηµερίδας
  Απονοµή πιστοποιητικών
Download PDF

Αγγειακές ∆υσπλασίες ∆ιεπιστηµονική προσέγγιση µιας σύνθετης νόσου. Σάββατο 2.4.2016

Περισσότερες Εκπαιδεύσεις

1 /
popup-νοσηλευτες-20240313
Δείτε περισσότερα