Αντιμετώπιση καρκίνου θυρεοειδούς αδένα: Η ισχύς εν τη ενώσει

Οργάνωση: τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center -  τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής ΝΙΜΤΣ

 

Αιγίδα: Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης (ΕΕΠΙΜΑ).

 

Διοργανώνεται την  23η Φεβρουαρίου 2019 (9:30-15:00) ημερίδα με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ: Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ», στο Αμφιθέατρο του «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center»

Σκοπός της ημερίδας είναι μέσα από διεπιστημονικά στρογγυλά τραπέζια και με τη συμμετοχή Ιατρών όλων των Ειδικοτήτων που χειρίζονται τον ασθενή με νοσήματα Θυρεοειδούς Αδένα (Ενδοκρινολόγοι, Χειρουργοί Ενδοκρινών, Ακτινοδιαγνώστες και Πυρηνικοί Ιατροί) να προβληθούν οι πλέον σύγχρονες απόψεις για τη διάγνωση και θεραπεία των καλοηθών και κακοηθών παθήσεων του θυρεοειδούς.


Υπεύθυνος διοργάνωσης της ημερίδας είναι ο κ. Ιωάννης Κούτσικος, Δ/ντής τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής 401 ΓΣΝΑ & Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, ενώ μεταξύ των ομιλητών, σχολιαστών και προέδρων περιλαμβάνονται έγκριτοι Πανεπιστημιακοί Ιατροί.


Η παρακολούθηση των εργασιών της Ημερίδας είναι ελεύθερη και θα χορηγηθεί πιστοποιητικό με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. 

  • 23/02/2019 - 23/02/2019
  • Αμφιθέατρο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
  • Λ. Μεσογείων 107, 115 26, Αθήνα
  • (+30) 210 69 72 000

Περισσότερες Εκπαιδεύσεις

1 /