1ο Σεμιναριακό Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 2018-2019

Οργάνωση: Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center - Νοσηλευτική Διεύθυνση, Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ)

Η Νοσηλευτική Διεύθυνση του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center και ο Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος, αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη για τη συνεχή επιμόρφωση των Νοσηλευτών, μέσα από  αγαστή συνεργασία, διοργανώνουν ημερίδες και σεμινάρια με σκοπό τη μετάδοση γνώσης που δεν αποκτάται μόνο από τη βασική εκπαίδευση.

Η πολυετής και αποτελεσματική συνεργασία των δύο φορέων οδήγησε στην οργάνωση και υλοποίηση του  1ου Σεμιναριακού Μοριοδοτούμενου Επιμορφωτικού Προγράμματος 2018-2019 που στόχο έχει τη συνεχή επιμόρφωση των Νοσηλευτών στην εφαρμογή ασφαλών διαδικασιών και πρωτοκόλλων με επίκεντρο την ασφάλεια του ασθενούς στην καθημερινή κλινική πράξη. H συνεχής  τεκμηριωμένη επιστημονική ενημέρωση, η κριτική ανάλυση αλλά και η συσχέτιση των σύγχρονων κατευθυντήριων οδηγιών, προσφέρουν στους Νοσηλευτές δεξιότητες και τους καθιστούν ικανούς να αξιολογούν αποδοτικότερα τις μεταβολές της εικόνας των ασθενών και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Στο 1ο Σεμιναριακό Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 2018-2019 χορηγούνται 68 εκπαιδευτικές μονάδες από το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (ICN). Για την εξασφάλιση των μορίων είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο πρόγραμμα και η παρακολούθηση τουλάχιστον του 80% των θεματικών ενοτήτων που καλύπτουν την ακαδημαϊκή περίοδο 2018-2019.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται, με δωρεάν συμμετοχή, στο Αμφιθέατρο του

Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center.

Πληροφορίες Επικοινωνίας:

Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ)

Τηλ: 210 7485307, 210 7702861 (09:00 - 17:00)

Fax: 210 7790360

E-mail: esne@esne.gr | www.esne.gr

Νοσηλευτική Διεύθυνση Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Τηλ: 210 6972378, 210 6972000

Ε-mail: education@dunant.grned@dunant.gr 

 • 17/10/2018 - 19/06/2019
 • Αμφιθέατρο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
 • Λ. Μεσογείων 115 26, Αθήνα
 • 210 6972378, 210 697

  ΤΕΤΑΡΤΗ 17/10/2018
  15:00-19:00

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  • Εισαγωγή προγράμματος - στόχοι
  Ε. Κυρίτση
  • Διοικητική Οργάνωση - Αρμοδιότητες
  Ο. Δαληγγάρου
  • Στελέχωση Τμήματος - Περιγραφή Θέσεων
  Μ. Μήτσιου
  • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού Τεκμηρίωση της
  φροντίδας (έντυπη & ηλεκτρονική)
  Κ. Πέτσιος

     
  ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10/2018
  15:00-19:00
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Μορφές εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας
  Κ. Παναγιωτοπούλου
  • Ο ρόλος του Κλινικού Εκπαιδευτή
  Κ. Παναγιωτοπούλου - Χ. Πετροπούλου
  • H αναγκαιότητα της Κλινικής Εκπαίδευσης στο Τμήματα
  & στις Μονάδες
  Κ. Παναγιωτοπούλου

     
  ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11/2018
  15:00-19:00

  ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ - ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΩΣ
  ΤΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ

  • Προτυποποίηση της διαδικασίας εισαγωγής
  Χ. Ιωαννίδου
  • Σημασία της λίστας ελέγχου - Τεκμηρίωση των ευρημάτων
  Μ. Γαμβρούλη
  • Μοντέλο SBAR
  Μ. Γαμβρούλη

     
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  28/11/2018

  15:00-19:00
  ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ - ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ &
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

  • Εισαγωγή - Εννοιολογικοί προορισμοί
  Ε. Χατζάκη
  • Νέα δεδομένα με την εισαγωγή του ηλεκτρονικού φακέλου
  Κ. Αντωνίου
  • Προστασία Προσωπικών δεδομένων υγείας - (GDPR) στο
  Τμήμα (Πρακτικά θέματα & θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας)
  Κ. Αντωνίου - Ε. Χατζάκη

     
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  12/12/2019

  15:00-19:00
  ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
  ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

  • Διεπαγγελματική επικοινωνία - Ορισμοί & μορφές
  επικοινωνίας
  Κ. Αντωνίου
  • Ποια τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής επικοινωνίας
  Ε. Γιαβασόπουλος
  • Μη αποτελεσματική επικοινωνία
  Κ. Αντωνίου
  • Τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων
  Ε. Κυρίτση

     
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  9/1/2019

  15:00-19:00
  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

  • Εισαγωγικά Στοιχεία - Ορισμοί
  Ο. Σίσκου
  • Δείκτες Ποιότητας
  Ο. Σίσκου
  • Λήψη Μέτρων - Στόχοι για Ποιοτική Φροντίδα
  Κ. Πέτσιος
  • Ικανοποίηση Ασθενών
  Δ. Κοντούλη

     
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  23/1/2019

  15:00-19:00

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ
  & ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

  • Εισαγωγή - Μικροβιακή χλωρίδα των χεριών - Ορισμοί
  Α. Καραϊσκου
  • Σκοποί & Ενδείξεις της υγιεινής των χεριών
  Α. Καραϊσκου
  • Μέθοδοι & Τεχνικές της υγιεινής των χεριών
  Μ.Τσερώνη
  • Συμμόρφωση του προσωπικού στην υγιεινή των χεριών
  Μ.Τσερώνη
  • Οδηγίες ορθολογικής χρήσης των γαντιών
  Μ. Τσερώνη - Σ. Καλαμπαλίκη

     
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  6/2/ 2019

  15:00-19:00

   
  ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

  • Δέσμη Μέτρων για την πρόληψη ουρολοιμώξεων από
  ουροκαθετήρα
  Δ. Παναγιώτου
  • Τοποθέτηση Κ.Φ.Κ με χρήση Δέσμης Μέτρων
  Μ. Σταφυλαράκη
  • Δέσμη Μέτρων για την πρόληψη Μικροβιαιμιών από Κ.Φ.Κ
  Μ. Σταφυλαράκη

     
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  20/2/ 2019

  15:00-19:00

   
  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΗΠΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΕ ΜΕΘ & ΤΕΠ

  • Μελέτη βιοδεικτών που σχετίζονται με τη σήψη
  Ευστ. Καμπισιούλη
  • Κλίμακες βαρύτητας - Πρωτόκολλο αντιμετώπισης
  σηπτικού ασθενή στα ΤΕΠ (Δέσμη μέτρων)
  Β. Κολονιώτη
  • Μελέτη της αλλαγής των κιρκάδιων ρυθμών σε ασθενείς
  αυξημένης φροντίδας
  Ευστ. Καμπισιούλη
  • Συσχέτιση με την έκβαση της νόσου
  Ευστ. Καμπισιούλη

     
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  6/3/2019

  15:00-19:00

   
  ΕΛΚΗ ΑΠΟ ΠΙΕΣΗ

  • Εισαγωγικά στοιχεία - ορισμοί
  Μ. Χαρχαρίδου
  • Αιτιολογικοί Μηχανισμοί - Παράγοντες κινδύνου
  Μ. Χαρχαρίδου
  • Στρατηγικές πρόληψης & Θεραπείας κατακλίσεων
  Ι. Καλεμικεράκης
  • Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις
  Ι. Καλεμικεράκης
  • Τα έλκη πίεσης ως δείκτης νοσηλευτικής φροντίδας
  Γ. Βασιλοπούλου
     

  ΤΕΤΑΡΤΗ
  20/3/ 2019

  15:00-19:00


   

  ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ


  • Αναφορά στα Φάρμακα Υψηλού Κινδύνου
  Δ. Παπαγεωργίου - Ευ. Χαραλαμπίδου
  • Διαχείριση και Αποθήκευση στα Νοσηλευτικά Τμήματα
  Α. Μαργαζάς
     
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  3/4/2019

  15:00-19:00

   
  ΟΙ ΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ


  • Ορισμοί - Συνέπειες πτώσεων
  Χ. Ιωαννίδου
  • Παράγοντες κινδύνου
  Χ. Ιωαννίδου
  • Αξιολόγηση - Εκτίμηση κινδύνου πτώσεως
  Χ. Ιωαννίδου
  • Μέτρα πρόληψης
  Κ. Πέτσιος
  • Εκπαίδευση ασθενών και συγγενών
  Κ. Πέτσιος
  • Ο ρόλος των Νοσηλευτών στην ασφάλεια των ασθενών
  Α. Νάκου

     
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  17/4/2019

  15:00-19:00

   
  ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ
  ΑΣΘΕΝΕΙΣ


  Ε. Γιαβασόπουλος - Φ. Ευστρατίου
     
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  8/5/2019

  15:00-19:00


   
  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ - ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ -
  ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΥΡΕΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ
  ΣΕ ΜΕΘ


  Ε. Γιαβασόπουλος

     
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  22/5/2019

  15:00-19:00

   
  ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

  • Ορισμός του Πόνου
  Ε. Γιαβασόπουλος
  • Είδη Πόνου - Ταξινόμηση
  Ε. Γιαβασόπουλος
  • Αξιολόγηση - Εκτίμηση του Πόνου
  Λ. Κακαριάρη
  • Φαρμακευτική Αντιμετώπιση
  Ε. Γιαβασόπουλος
  • Νοσηλευτική Εκτίμηση Μετεγχειρητικής Αναλγησίας
  Χ. Τσώχου
  • Εφαρμογή εντύπου Νοσηλευτικής Εκτίμησης
  Ε. Γιαβασόπουλος

     
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  5/6/2019

  15:00-19:00
  ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

  • Νοσηλευτικά πρωτόκολλα & διαδικασίες
  Μ. Χατζοπούλου
  • Διεργασίες συστήματος ποιότητας
  Μ. Εγγλεζοπούλου
  • Η Νοσηλευτική διεργασία ως πρότυπο εργασίας &
  εφαρμογή της στην πράξη
  Κ. Πέτσιος
  • Πηγές δεδομένων διαμόρφωσης προτύπων φροντίδας
  Ι. Πατέλη
  • Μεθοδολογία διαμόρφωσης & εφαρμογής των
  νοσηλευτικών προτύπων
  Μ. Μήτσιου

     
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  19/6/2019

  15:00-19:00
  ΑΠΟΥΣΙΑΣΜΟΣ - ΔΕΣΜΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
  ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ


  • Εργασιακή κουλτούρα του νοσηλευτικού προσωπικού.
  Μορφές & Παράγοντες επιρροής
  Κ. Πέτσιος
  • Η δέσμευση του προσωπικού και ο απουσιασμός ως δείκτες
  Κ. Πέτσιος
  • Εργασιακά μοντέλα ενίσχυσης της νοσηλευτικής
  κουλτούρας και της απόδοσης ενός οργανισμού
  Ε. Κλέτσιου


  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Περισσότερες Εκπαιδεύσεις

1 /
POPUP_20211209
Δείτε περισσότερα