Εκπαίδευση Νοσηλευτών του ENHC στην «Αντιμετώπιση του Τραύματος»

Οργάνωση: Κέντρο Εκπαίδευσης A.T.L.S (Advanced Trauma Life Support) της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΣΝΕ (Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος), ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ (Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου)

 

 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του «Προγράμματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης του Νοσηλευτικού προσωπικού 2019» και της εφαρμογής των κριτηρίων κατά JCI για τους Νοσηλευτές των κρίσιμων τμημάτων ΤΕΠ, ΜΕΘ, Κλινικοί Εκπαιδευτές, διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα διήμερα σεμινάρια «Αντιμετώπισης Τραύματος/Πολυτραυματία».

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν κατά τα Σαββατοκύριακα 23-24 Φεβρουαρίου, 20-21 Απριλίου και  8-9 Ιουνίου 2019 και τα παρακολούθησαν συνολικά 90 νοσηλευτές μας (30 νοσηλευτές ανά Σαββατοκύριακο). 

Τα σεμινάρια «Ορθολογική Αντιμετώπιση Τραύματος» είναι πιστοποιημένα και πραγματοποιήθηκαν από το κέντρο εκπαίδευσης A.T.L.S (Advanced Trauma Life Support) της  Ιατρικής Σχολής Αθηνών σε συνεργασία με τον Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ) και τον Σύλλογο Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ).

 

 

 

  • 23/02/2019 - 09/06/2019
  • Αμφιθέατρο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

Περισσότερες Εκπαιδεύσεις

1 /