Νεφρολόγος
Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Βουρλιώτου Άννα

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Τηλέφωνο:210-6972255

Email: a.vourliotou@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα