Νεφρολόγος
Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Όροφος: 1ος 

Τηλέφωνο:210-6972255

Email: a.vourliotou@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα