Νεφρολόγος
Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Τηλέφωνο: 210-6972255

Email: e.triantou@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα