Νεφρολόγος
Επιμελητής Α'
Αρβανίτης Νικόλαος

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Τηλέφωνο: 210-6972255

Email: n.arvanitis@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα