Νεφρολόγος
Επιμελητής Α'

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Όροφος: 1ος

Τηλέφωνο: 210-6972255

Email: n.arvanitis@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα