Παθολόγος
Επιμελήτρια Α'
Υφαντή Κωνσταντίνα

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Τηλέφωνο: 210-6972255

Email: k.yfanti@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα