Χειρουργός
Διευθυντής

Γ' Χειρουργική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6972957

Email: d.voros@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 

 • Διευθυντής Γ’ Χειρουργικής Κλινικής Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, 2014- σήμερα
 • Καθηγητής/Διευθυντής Χειρουργικής Πανεπιστημιακής Κλινικής, 2007-2014
 • Γενικός Χειρουργός, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, 1982-2014

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

 • Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ειδικότητα Χειρουργού, Αρεταίειο Νοσοκομείο
 • Ιδιαίτερη ενασχόληση: Χειρουργική Ογκολογία

Μετεκπαίδευση

Η.Π.Α. 1980-1982

Διακρίσεις Βραβεία

 • Ιδρυτικό Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργικών Λοιμώξεων, 1987
 • Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών (1989-1991, 1999-2001)
 • Αντιπρόεδρος Ιατρικής Σχολής Αθηνών (1999-2001)
 • Πρόεδρος Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αρεταίειο-Αιγινήτειο (1999-2001 & 2013-2014)
 • Εxecutive Committee της Διεθνούς Χειρουργικής Εταιρείας (ISS-SIC) 2010-2014

Δημοσιεύσεις

Από τις 100 περίπου δημοσιεύσεις στο διεθνή χώρο οι κυριότερες είναι οι παρακάτω:

 1. Role of early and eχtensive surgery ίη the treatment of severe necrotizing soft tissue infection. D. Voros, C Pissiotis, D. Georgantas, S. Katsaragakis, S. Antoniou, J. Papadimitriou. Brit J Surg 1993; 80(9):1190-1191.
 2. Immediate results of operations for esophageal varices. D. Voros, G. Androu/akis, Ι. Ε. Ma//as, C. FeretisI J. Papadimitriou. Hell J Gastroenterology 1993,6(3):251-260.
 3. Pelvic floor reconstruction after major cancer surgery. D. Voros, G. Frangu/idis, Th. Theodosopou/os, C. Mavrantonis, L. Samanidis, C. Papavassi/iou, J. Papadimitriou. Dis Colon Rectum, 1996; 39: 1232-1234.
 4. Percutaneous drainage of abdominal abscesses. Using large lumen tubes under computed tomographic control. D. Voros, Α  
 5. Gou/iamos, G. Kotou/as, D. Kou/oherI: G. Sa/oum, Α. Ka/ovidouris. Eur J Surg, 1996; 162(11): 895-898.
 6. RetroperitoneaI Tumors: Do the sateIlite tumors mean something? D. Voros, D. Theodorou, Κ. VentourI: Α. Pracha/ias, Ν Danias, Α. Gou/iamos. J Surg Oncol. 1998; 68(1):30-33.
 7. The real incidence of extracapsuiar (sateIIite) cysts of Iiver echinococcus. D. Voros, Α. Ka/ovidouris, Α. Gou/iamos, L. V/achos, Ν. Danias, J.Papadimitriou. ΗΡΒ Surgery 1999; 11:249-252.
 8. SpIenomegaIy and left sided portai hypertension. Voros D, MaIIas Ε, Antoniou Α, Kafantari Ε, Kokoris SI, Smyrniotis ν, PangaIis GA. Αηη Gastroenterol 2005; 18(3):341-345.
 9. Lower retroperitoneaI necrosis ίη necrotising pancreatitis complications arising from the colon. Voros D, Polymeneas G, MaIlas Ε, Fragulides GP, Kinoglou G, Gouliamos Α. Hellenic Journal of Surgery 2006;78(5):304-307.
 10. Surgical Techniques for the Management of Enteroatmospheric FistuIae. Α thanasios Marinis, Georgios Gkiokas, Georgios Anastasopou/os, Georgios Fragu/idis, Theodosios Theodosopou/os, Thomas Kotsis, Dimitrios Mastorakos, George Po/ymeneas, and Dionisios Voros. SurgicaI Infections, ν 10, Number Ι, 2009.
 11.  Long-term resuits with the modified sugiura procedure for the management of variceai bleeding: standing the test of time ίη the treatment of bleeding esophageal varices. Voros D, Po/ydorou Α, Po/ymeneas G, Vassiliou L Melemeni Α, Chondrogiannis Ι( Arapog/ou ιι: Fragu/idis GP. World J Surg 2012; 36:659-666.
 12. The Prophylactic Use of Antibiotics in Surgery. Voros D., Hellenic J Surg, 2018;90:2,61.
 13. Letter to the Editor-Retroperitoneal sarcomas with initial multifocality: A challenge that remains to be defined. Voros D., J Surg Oncol.,2019;120:1510-1511.
 14. Pelvic Floor Reconstruction after Major Cancer Surgery, by using the Terminal Ileum: How I do it. Voros D., Hellenic J Surg 2020;92:2,114-115.

 

 

 

Δείτε στο ίδιο Τμήμα