Χειρουργός
Συνεργάτης

Γ΄ Χειρουργική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6972957

Email: a.betsou@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα