Χειρουργός
Συνεργάτης

Γ΄ Χειρουργικό Τμήμα

Όροφος: 6ος

Τηλέφωνο: 210-6972957

Email: a.betsou@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα