Χειρουργός
Επιμελητής Β'

Γ' Χειρουργικό Τμήμα

Όροφος: 6ος

Τηλέφωνο: 210-6972957

Email: g.sarris@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα