Νευροχειρουργός
Διευθυντής

Δ' Νευροχειρουργική Κλινική

Όροφος: 7ος - Κτήριο Α'

Τηλέφωνο: 210-6972491

Email: i.polithodorakis@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

Διευθυντής στο Δ` Νευροχειρουργική Κλινική του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, 2017- σήμερα

Επιστημονικός Διευθυντής του Athens Brain and Spine Surgery, 2011-σήμερα

Επικεφαλής της 3η Ομάδας Σπονδυλικής Στήλης Νοσοκομείο Υγεία 2011-2017

Διευθυντεύων Επιμελητής Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Άρτας , 2003-2010

Υπηρεσία Υπαίθρου ως ειδικευμένος Νευροχειρουργός Γενικό Νοσοκομείο Σύρου Βαρβάκειο και Πρώϊο, 2000-2001

Έμμισθος Ιατρός Χειρουργικού Τμήματος και Νευροχειρουργικής Κλινικής Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1992-1993

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

Ειδικευόμενος Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ., Νευροχειρουργική 1994-1997

Ειδικευόμενος, Γ.Ν. Παίδων, Αγία Σοφία, Νευροχειρουργική 1993-1994

Ειδικευόμενος 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Γενική Χειρουργική 1991-1992

Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1983-1990

Διεθνής Εκπαιδευτής


Teaching Faculty
 (Εκπαιδευτής)- Invited Lecturer, Minimally Invasive Spine Surgery, August 31- September 1, 2017, Department of Neurosurgery Homburg Saar, Germany(2017)
Teaching Faculty(Εκπαιδευτής)- 2nd Spine Masters,28-30 July, 2017 Coventry, UK 
A World Spinal Column Society Course, University Hospitals Coventry and Warwickshire
Teaching International Faculty(Εκπαιδευτής)- Cleveland Spine Review, Hands -On 2017, Presented by Cleveland Clinic Center for Spine Health July 12-18,2017, Lutheran Hospital, Cleveland, OH
Invited Lecturer (Ομιλητής)- 8th Serbian Diaspora Medical Conference, Belgrade, Serbia, 21-23 June 2017
Teaching Faculty- Invited Lecturer (Εκπαιδευτής)- Karachi Spine 2017, Cervical Spine Operative Masters Course, 10-12 February 2017, Karachi Pakistan
Invited Lecturer(Ομιλητής)- - Minimally Invasive Decompression for Lumbar Spinal Stenosis-

Endoscopic Neuro and Spine Surgery, Homburg-Saar University Medical Center, September 19-23, 2016
Homburg- Saar, Germany
Teaching Faculty, (Εκπαιδευτής)- Cleveland Spine Review Hands on Course, Cleveland Clinic Spine Institute, 9-16 August 2016, Ohio, USA
Invited Lecturer(Ομιλητής)- World Spine 7, April 15-17, New Delhi, India Teaching Faculty, Cadaver Spine Workshop, 13-14 April 2016
New Delhi, India
Teaching Faculty, (Εκπαιδευτής)- Karachi Spine (2015), Pakistan
Invited Lecturer(Ομιλητής)- - Minimally Invasive Decompression for Lumbar Spinal Stenosis- Endoscopic Neuro and Spine Surgery, -Homburg-Saar University Medical Center ( 2015) Homburg- Saar, Germany
Teaching Faculty, (Εκπαιδευτής)- Cleveland Spine Review Hands on Course, Cleveland Clinic Spine Institute, ( 2015) Ohio, USA
Teaching Faculty, (Εκπαιδευτής)- AMAST II, Percutaneous Pedicle Screws Insertion and Minimally Invasive TLIF, March 4-5, 2015 Cairo. Egypt
Invited Lecturer(Ομιλητής)- - Epiduroscopy- AMAST II, Spine Infections and Tumors, ,( 2015) Cairo, Egypt
Invited Lecturer- Innovative MIS Spine Technics, 7th Congress of the Neurosurgical Society(2014) Zagreb, Croatia
Teaching Faculty, (Εκπαιδευτής)- Cleveland Spine Review Hands On Course, Cleveland Clinic Spine Institute Ohio(2014), USA
Teaching Faculty(Εκπαιδευτής)-, INCACIUM II, Indonesian Spine Review Cadaver Course, (2014) Bandung Padjajaran University, Indonesia 
Invited Lecturer- (Ομιλητής)- Case Presentation, Dubrovnik, Croatia
Invited Lecturer- Percutaneous Pedicle Screws – World Spine VI, (2014) Montego Bay, Jamaica 
Teaching Faculty, (Εκπαιδευτής)- Cleveland Spine Review, (2014) Montego Bay, Jamaica
Teaching Faculty, (Εκπαιδευτής)- Cleveland Spine Review Hands On Course (2013), USA
Teaching Faculty, (Εκπαιδευτής)- Karachi Spine (2013), Pakistan
Teaching Faculty, (Εκπαιδευτής)- Cleveland Spine Review Hands On Course (2012), USA
Teaching Faculty, (Εκπαιδευτής)- Karachi Spine (2011), Pakistan
Teaching Faculty, (Εκπαιδευτής)- Aegean Spine Review- Cadaver Course (2010), Turkey
Teaching Faculty, (Εκπαιδευτής)- Cleveland Spine Review Hands On Course (2010), USA
Co –Chairman Scientific Committee, World Spine V (2010), Greece
Teaching Faculty, (Εκπαιδευτής)- World Spine 2010 Hands On Course (2010), Greece
Course Director, World Spine 2010 Hands On Course (2010), Greece
Chairman of Local Organizing, World Spine V (2010), Greece
Guest Speaker, (Ομιλητής)- Cervical Spine Deformity, XIV World Congress of Neurological Surgery (2009), USA
Lab Faculty, (Εκπαιδευτής)- Cleveland Spine Review Hands On Course (2009), USA
Lab Director, 1st European Spine Review Hands On Course (2008), Greece
Teaching Faculty, (Εκπαιδευτής)- 1st European Spine Review Hands On Course (2008), Greece
Local Director, 1st European Spine Review and Hands on Course (2008), Greece

Μετεκπαίδευση

Μετεκπαίδευση
Εξειδίκευση στην Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης και στις Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές Σπονδυλικής Στήλης 

2017

Minimally Invasive Spine Surgery, August 31- September 1, 2017, Department of Neurosurgery Homburg Saar, Germany(2017)
2nd Spine Masters,28-30 July, 2017 Coventry, UK 
A World Spinal Column Society Course, University Hospitals Coventry and Warwickshire
Cleveland Spine Review, Hands -On 2017, Presented by Cleveland Clinic Center for Spine Health July 12-18,2017, Lutheran Hospital, Cleveland, OH
Karachi Spine 2017, Cervical Spine Operative Masters Course, 10-12 February 2017, Karachi Pakistan

2016

Minimally Invasive Decompression for Lumbar Spinal Stenosis-
Endoscopic Neuro and Spine Surgery, Homburg-Saar University Medical Center, September 19-23, 2016 Homburg- Saar, Germany
Cleveland Spine Review Hands on Course, Cleveland Clinic Spine Institute, 9-16 August 2016, Ohio, USA
Cadaver Spine Workshop, 13-14 April 2016,New Delhi, India

2015

Karachi Spine (2015), Pakistan
Invasive Decompression for Lumbar Spinal Stenosis- Endoscopic Neuro and Spine Surgery, -Homburg-Saar University Medical Center ( 2015) Homburg- Saar, Germany
Cleveland Spine Review Hands on Course, Cleveland Clinic Spine Institute, ( 2015) Ohio, 
USAAMAST II, Percutaneous Pedicle Screws Insertion and Minimally Invasive TLIF, March 4-5, 2015 Cairo. Egypt
Epiduroscopy- AMAST II, Spine Infections and Tumors, ( 2015) Cairo, Egypt

2014

Spine Review Hands On Course, Cleveland Clinic Spine Institute Ohio (2014), USA
INCACIUM II, Indonesian Spine Review Cadaver Course, (2014) Bandung Padjajaran University, Indonesia 
Cleveland Spine Review, (2014) Montego Bay, Jamaica

2013

Cleveland Spine Review Hands On Course (2013), USA
Karachi Spine (2013), Pakistan

2012

Cleveland Spine Review Hands On Course (2012), USA

2011

Karachi Spine (2011), Pakistan

2010

Aegean Spine Review- Cadaver Course (2010), Turkey
Cleveland Spine Review Hands On Course (2010), USA
World Spine 2010 Hands On Course (2010), Greece

2009

Cleveland Spine Review Hands On Course (2009), USA
Aospine Course - Advances in the treatment of Spinal Deformities. Organised by AOSPINE, Thessaloniki Greece.
XIV World Congress of Neurological Surgery. Sponsored by AANS and WFNS. Boston USA.
3rd International Symposium "Advances in Spinal Surgery" Lumbar Degenerative Disc Disease Course with Cadaveric Workshop. Organised by the University of Ioannina School of Medicine, Dpt of Orthopedic Surgery & Traumatology, Dpt of Anatomy, Histology & Embryology and the National and Capodistrian University of Athens, 1st Dpt of Orthopedic Surgery. Ioannina, Greece


2008

1st European Spine Review Hands On Course (2008), Greece
Addressing Endomyelotic Tumors of the Spinal Cord. Postgraduate lessons 2007-2008 organized by Hellenic Neurosurgical Society. Athens Greece.
Addressing endoparenchymal primary neoplasia of the brain (apart from gliomyomas/gliomas. Programme of postgraduate studies 2007-2008 of the Hellenic Neurosurgical Society. Athens Greece. 
Course in 3D Ultrasound and Neuronavigation. Organized by the National Centre for 3D Ultrasound in Surgery. Norwegian University of Science and Technology (NTNU) and ST. Olavs University Hospital. Trondheim, Norway. 
14th Seminar on Bioengineering and Biotechnology of the Spine. , Marousi, Athens, Greece. 
2nd EANS (European Association of Neurological Societies) Course in Spinal Surgery. Organized by the European Association of Neurological Societies. (EANS). Opatija, Croatia.
SSE 6th Instructional Spine Course: Low Back Pain. Spine Society of Europe. Liberec, Czech Republic.

2007

8th Congress of the European Skull Base Society. Organized by the European Skull Base Society. Prague, Czech Republic.

World Spine IV: The Fourth Interdisciplinary Congress on Spine Care. Organized by the World Spine Society Istanbul Turkey.

Egypt Spine Review – Hands-On 2007. Didactic Sessions. A World Spine Society Course. Organized by the World Spine Society, the Cleveland Foundation and Clinic, Wisconsin University and Ain Shaims University and Cairo University. 

Organized by the Spine Society of Europe
. Brussels, Belgium.

SSE 5th Instructional Spine Course: Low Back Pain. Spine Society of Europe. Liberec, Czech Republic.

4th International Hydrocephalus Workshop. Organized by the Hellenic Neurosurgical Society and the Medical College of Virginia, VA Commonwealth University. 
Organized by Professor R. Van Seventer, Osterhut, Holland.

Summer University 2007. Organized by i-gass and Medtronic. Rome Italy.

Minimally Invasive Spine Surgery. A pre-meeting course during World Spine IV: 

The Fourth Interdisciplinary Congress on Spine Care
. Organized by the World Spine Society. Istanbul, Turkey.

2006

EANS Winter meeting - Annual winter meeting Conference of the European Association of Neurosurgery. Organized by the European Association of Neurological Surgeons. Luxemburg, Luxemburg. 
56th Congress of Neurological Surgeons Annual Meeting. 56th Annual Neurosurgery Conference of the USAChicago, Illinois, USA.
1st International Symposium – Advances in Spinal Surgery. Organized by the 1st Orthopedic/Traumatology Clinic of the University of Athens. Gaia Center of the Goulandris Natural History Museum. Athens, Greece. 

CNS Annual Meeting. Organised by the Congress of Neurological Surgeons. 40.5 credits (hours) were awarded. Chicago, Illinois.
Neuromodulation for Pain, Movement Disorders and Stroke Rehabilitation – Luncheon Seminar, 56th Congress of Neurological Surgeons Annual Meeting. Chicago, Illinois. USA.
Traumatic Brain Injury: Lessons learned and Future Directions: Luncheon Seminar, 56th Congress of Neurological Surgeons Annual Meeting. Chicago, Illinois, USA.
Metastatic Spinal Disease: The Role of Surgery and Radiation Therapy. Luncheon Seminar, 56th Congress of Neurological Surgeons Annual Meeting. . Chicago, Illinois. USA.
12th Seminar on Bioengineering and Biotechnology of the Spinal Column. Organized by the 1st Orthopedic/Trauma Clinic of the University of Athens under the auspices of the Orthopedic Surgeons College and the Foundation for Medical and Biological Research of the Athens Academy. Athens, Greece 

2005

Eurospine BCN 2005. European Conference on the Spine. Organized by the Spine Society of Europe. Barcelona, Spain. 

55th Congress of Neurological Surgeons Annual Meeting.
 (55th Annual Neurosurgery Conference of the USA). Boston, Massachusetts. USA.

Aegean Spine Review- 2005 Symposium, A World Spine Society Course. Organized by the World Spine Society. Cleveland Foundation and Ege University. Izmir, Turkey. 

Symposium of Neuro-oncology with International participation
. Organized by the Neurosurgical clinic of the General Hospital of Athens, “KORGIALENEIO-BENAKEIO” (The Hellenic Red Cross Hospital). Athens, Greece. 

2nd European Clinical Symposium Bone Healing and Tissue Regeneration. Organized by the 1st Orthopedic and Traumatology Clinic of the University of Athens. Kostis Palamas Hall. Athens, Greece.

SSE 4th Instructional Spine Course: Fractures and Destructive Diseases. Spine Society of Europe, Barcelona, Spain.
State-of-the-art management of brain metastases- Luncheon Seminar, 55th Congress of Neurological Surgeons Annual Meeting. . Boston, Massachusetts. 
Surgical Treatment of Movement Disorders – Luncheon Seminar, 55th Congress of Neurological Surgeons Annual Meeting. Boston Massachusetts.
Cervical Spine Trauma and spinal cord injury: advances in medical and surgical management. Luncheon seminar. 55th Congress of Neurological Surgeons Annual Meeting. Boston Massachusetts.
2nd Postgraduate Seminar:
 “Spinal Cord Injury” Urinary Incontinence in women, Retraining of pyeloric area. Athens, Greece.

2003

Key-Hole Concept in Neurosurgery – Symposium on Edocscope assisted Key-Hole Neurosurgery with practical training. University of Mainz and the Neurosurgical Clinic of the Aristotle University of Thessalonica. Thessalonica Greece. 

Διακρίσεις Βραβεία

Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης , 2016- σήμερα

Εκπαιδευτής (International Faculty) στο Cleveland Spine Review, Cleveland Clinic, 2008- σήμερα

2016
Εκλογή ως Αντιπροέδρου στο Δ.Σ. (Board of Directors) της Παγκόσμιας Εταιρίας Σπονδυλικής Στήλης (Word Spinal Column Society – WScS)
Βράβευση για την προσφορά προς την World Spinal Column Society 

2015
Editorial Reviewer, World of Neurosurgery, (2015-present)

2014 
Εκλογή ως Tαμίας στο Δ.Σ. (Board of Directors) της Παγκόσμιας Εταιρίας Σπονδυλικής Στήλης (Word Spinal Column Society – WScS) 

2012 
Εκλογή ως Γραμματέα στο Δ.Σ. (Board of Directors) της Παγκόσμιας Εταιρίας Σπονδυλικής Στήλης (Word Spinal Column Society – WScS) 

2010
Εκλογή ως μέλος στο Δ.Σ. (Board of Directors) της Παγκόσμιας Εταιρίας Σπονδυλικής Στήλης (World Spinal Column Society – WScS) 

2010
Βράβευση για την προσφορά προς την World Spinal Column Society 

2010
Co -Ordinator, World Spinal Column Society Membership Comittee 

2010
Co- Ordinator, World Spinal Column Society/Mediterranean & Middle East Chapter 

Δημοσιεύσεις

“Primary Malignant Schwannoma involving simultaneously the right Gasserian ganglion and the distal part of the right mandibular nerve. Case Report”
S. Tegos, G. Georgouli, Ch. Gogos, J. Polythodorakis, V. Sanidas, C. Mavrogiorgos.
From the Department of Neurosurgery, Army Veteran Administration Hospital (NIMTS), Athens, Greece.

JOURNAL OF NEUROSURGICAL SCIENCES, Vol. 41 – No. 3 – pp. 293 to 297 (September 1997)

Δείτε στο ίδιο Τμήμα