Νευροχειρουργός
Εξωτερικός Συνεργάτης

Δ΄ Νευροχειρουργικό Τμήμα

Όροφος: 7ος - Κτήριο Α'

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Δείτε στο ίδιο Τμήμα