Νευροχειρουργός
Επιμελητής Α'

Δ' Νευροχειρουργική Κλινική

Όροφος: 7ος - Κτήριο Α'

Τηλέφωνο: 210-6972491

Email: l.voidonikolas@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα