Νευροχειρουργός
Επιμελητής Β'

Δ' Νευροχειρουργικό Τμήμα

Όροφος: 7ος - Κτήριο Α'

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Δείτε στο ίδιο Τμήμα