Ωτορινoλαρυγγολόγος

Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο: 210-6972121

                   6977-483533

Email: orl@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, 2017-2012
 • ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 401 ΓΣΝΑ,2 016-2019
 • ΔΝΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 404 ΓΣΝΑ, 2011-2016
 • ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 404 ΓΣΝΑ, 2007-2011 

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  TO 1998
 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Εξειδίκευση και ερευνητικό ενδιαφέρον

 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΙΝΟΣ
 • ΕΥΘΕΙΑΣΜΟΣ ΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΙΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
 • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΘΚΗ
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Μετεκπαίδευση

07/2007 – 08/2007, New York – USA.
Εξειδίκευση στη Ρινοπλαστική.

06/2006 – 09/2006, Las Vegas – USA.
Πλαστική Χειρουργική Προσώπου.

01/2006 – 03/2006, Diakonissen Clinic, Linz, Austria – Dr Miriam Bonisch.
Υ 08/2006 – 12/2006, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Amsterdam, Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου – Pr. Gilbert Nolst Trenite, Van Goyen Clinic, Amsterdam – Pr. Gilbert Nolst Trenite.
Υπότροφος Πανευρωπαϊκής Ακαδημίας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου – Εξειδίκευση στη Χειρουργική Ρινός – Ρινοπλαστική.

09/2004 – 12/2004, Diakonissen Clinic, Linz, Austria – Dr Miriam Bonisch.
Εξειδίκευση στη Χειρουργική Ρινός – Ρινοπλαστική.

01/03/2004 – 28/03/2004, Ιδιωτικό Κέντρο ΙΑΣΩ – Φουστάνος Ανδρέας.
Εξειδίκευση στη Ρινοπλαστική.

Yπότροφος Πανευρωπαϊκής Ακαδημίας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου – Εξειδίκευση στη Χειρουργική Ρινός – Ρινοπλαστική.

Διακρίσεις Βραβεία

03/2006.
1η Πανελλήνια εφαρμογή του υλικού της πολυδιοξανόνης (pds foil) στην ολική επανακατασκευή του ρινικού διαφράγματος.
02/2008.
1η Πανελλήνια εφαρμογή του laser για την διόρθωση των αφεστώτων ώτων (Ωτοπλαστική με laser).

Δημοσιεύσεις

Laser assisted septal cartilage reshaping (LASCR): A prospective study in 12 patients.
Leclère FM, Petropoulos I, Buys B, Mordon S. Lasers Surg Med. 2010 Oct;42(8):693-8.

Alveolar soft part sarcoma of the tongue in a 3-year-old boy: a case report.
Noussios G, Chouridis P, Petropoulos I, Karagiannidis K, Kontzoglou G.J. Med Case Reports. 2010 May.

Laser-assisted cartilage reshaping (LACR) for treating ear protrusions: a clinical study in 24 patients.
Leclère FM, Petropoulos I, Mordon S. Aesthetic Plast Surg. 2010 Apr;34(2):141-6. Epub 2009 May 30.

How do children with adenoid hypertrophy smell and taste? Clinical assessment of olfactory function pre- and post- adenoidectomy.
Konstantinidis I, Triaridis S, Triaridis A, Petropoulos I, Karagiannidis K, Kontzoglou G. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2005 Oct;69(10):1343-9.

External septal reconstruction with the use of polydioxanone foil: our experience.
Petropoulos I, Nolst Trenite G, Boenisch M, Nousios G, Kontzoglou G. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2006 Dec;263(12):1105-8. Epub 2006 Aug 9.

Our experience in open rhinoplasty.
Petropoulos I, Karagiannidis K, Kontzoglou G. Hippokratia. 2007 Jan;11(1):35-8.

Thymic cyst in the differential diagnosis of paediatric cervical masses.
Petropoulos I, Konstantinidis I, Noussios G, Karagiannidis K, Kontzoglou G. B-ENT. 2006;2(1):35-7.

Decannulation in children after long-term tracheostomy.
Kontzoglou G, Petropoulos I, Noussios G, Skouras A, Benis N, Karagiannidis K. B-ENT. 2006;2(1):13-5.

Δείτε στο ίδιο Τμήμα