Ανδριανόπουλος Ευστάθιος - Δημοσθένης

Ωτορινoλαρυγγολόγος
Επιμελητής Α'

Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο: 210-6972121 210 6972177

Email: e.andrianopoulos@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα