Ρευματολόγος

Ομάδα Παθολόγων/Ρευματολογικό Ιατρείο

Όροφος: 2ος -  Κτήριο Α’

Τηλέφωνο: 210-6979094

Email: d.medical@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα