Ρευματολόγος
Παπαζήση  Δαμιανή

Ομάδα Παθολόγων/Ρευματολογικό Ιατρείο

Τηλέφωνο: 210-6979094

Email: d.medical@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα