Ρευματολόγος
Επιμελητής Α'

Ρευματολογικό Ιατρείο

Τηλέφωνο: 210-6972004

Email: m.alevizos@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Επιμελητής Α', Τμήμα Ρευματολογίας, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν (2020-σήμερα)
 • Λέκτορας Ιατρικής, Επιμελητής Ρευματολογίας, Τμήμα Ρευματολογίας, Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Columbia, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ (2018-2019)
 • Πιστοποίηση στη Ρευματολογία, American Board of Internal Medicine (2018)
 • Ειδικότητα Ρευματολογίας, Τμήμα Ρευματολογίας, Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Columbia, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ (2016-2018)
 • Πιστοποίηση στην Παθολογία, American Board of Internal Medicine (2016)
 • Ειδικότητα Παθολογίας, Τομέας Παθολογίας, Ιατρικό Κέντρο του Jacobi του Albert Einstein College of Medicine, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ (2013-2016)

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

 • Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελλάδα (2008)

Μετεκπαίδευση

 • Εξειδίκευση στον Μυοσκελετικό υπέρηχο, Ultrasound for Rheumatologists and other Musculoskeletal Providers, New York University Langone, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ (2018)
 • Research fellow, Εργαστήριο Molecular Immunopharmacology and Drug Discovery, Tufts University, Βοστώνη, ΗΠΑ (2012-2013)

Διακρίσεις Βραβεία

 • Ερευνητική υποτροφία, Bouncer Foundation, Stamford, Connecticut, ΗΠΑ (2018)
 • Ταξιδιωτική υποτροφία, American College of Rheumatology, ACR-FIT scholarship, ΗΠΑ (2017-2018)
 • Υποτροφία μεταπτυχιακού προγράμματος παθολογίας, Νοσοκομείο Υγεία, Αθήνα (2010)

Δημοσιεύσεις

 • Alevizos MK, Giles JT, Patel NM, Bernstein EJ. Risk of progression of interstitial pneumonia with autoimmune features to a systemic autoimmune rheumatic disease. Rheumatology (Oxford). 2019, Sept; Epub, Cited in PubMed; PMID: 31550371
 • Taracanova A, Alevizos M, Karagkouni A, Therianou A, Leeman SE, Conti P, Theoharides TC. IL-33 and SP synergistically stimulate IL-1b and TNF via NK-1 receptor induction in mast cells inhibited by tetramethoxyflavone. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2017, May 16; 114(20): E4002-E4009, Cited in PubMed; PMID: 28461492
 • Akenroye AT, Kumthekar AA, Alevizos MK, Mowrey WB, Broder A . Implementing an Electronic Medical Record-Based Reminder for Cardiovascular Risk Screening in Rheumatoid Arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2017, May; 69(5): 625-632; Cited in PubMed; PMID: 27390217
 • Alevizos M, Karagkouni A, Kontou-Fili K, Theoharides TC.. A probable case report of stress-induced anaphylaxis.. Annals of allergy, asthma, & immunology. 2014, Apr; 112(4): 383 - 384. Cited in PubMed; PMID: 24428965
 • Alevizos M, Karagkouni A, Panagiotidou S, Vasiadi M, Theoharides TC.. Stress triggers coronary mast cells leading to cardiac events.. Annals of allergy, asthma, & immunology. 2014, Apr; 112(4): 309-316. Cited in PubMed; PMID: 24428962
 • Alevizos M, Karagkouni A, Vasiadi M, Sismanopoulos N, Makris M, Kalogeromitros D, Theoharides TC.. Rupatadine inhibits inflammatory mediator release from human laboratory of allergic diseases 2 cultured mast cells stimulated by platelet-activating factor. Annals of allergy, asthma, & immunology. 2013, Dec; 111(6): 542-547. Cited in PubMed; PMID: 24267366.
 • Karagkouni A, Alevizos M, Theoharides TC.. Effect of stress on brain inflammation and multiple sclerosis. Autoimmunity reviews. 2013, Aug; 12(10): 947-953. Cited in PubMed; PMID: 23537508.

Δείτε στο ίδιο Τμήμα