Ρευματολόγος
Μαρκέτος  Νικόλαος

Ρευματολογικό Ιατρείο

Τηλέφωνο: 210-6972004

Email: outpatientdpt@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα