Νευρολόγος
Διευθύντρια

Α' Νευρολογική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6972479

Email: d.papadimitriou@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 

 • Από 1/5/2009 έως και σήμερα εργάζομαι στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center ως Επιμελήτρια αρχικά και από 1/10/2016 ως Διευθύντρια της Νευρολογικής Κλινικής.
 • Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατροβιολογικό Ινστιτούτο της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), τμήμα Νευροεκφύλισης από 2011-σήμερα. 
 • Υπότροφος ΕΚΠΑ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο (2014-2015) 
 • Από 1/03/2007 έως και 31/08/2008 στο Πανεπιστήμιο Columbia, New York, USA, στο Motor Neuron Center για ερευνητικό fellowship υπό την εποπτεία του Prof. S. Przedborski. 
 • Από 1/11/2003 έως και 1/11/2008 στη Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Μιλάνου ως ειδικευόμενη ιατρός, Ospedale Maggiore Policlinico, Dipartimento di Scienze Neurologiche, Μιλάνο Ιταλίας. 
 • Από 1/11/2002 έως και 1/04/2003 εξάμηνη εκπαίδευση στα τμήματα Χειρουργικής (Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα), Παθολογίας (Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα), Παιδιατρική (Νοσοκομείο Παίδων, Αγία Σοφία, Αθήνα), Βιοχημεία (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Γυναικολογία (Πανεπιστημιακή Κλινική Νοσοκομείου Λάρισας). 

 

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

 • Πτυχίο Ιατρικής από Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Μιλάνου, Ιταλίας (1996-2002), άριστα. 
 • Ειδικότητα Νευρολογίας: Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Μιλάνου, Ospedale Maggiore Policlinico, Dipartimento di Scienze Neurologiche, Μιλάνο, Ιταλίας (2003-2008). 
 • Διδακτορική Διατριβή: Διδάκτορας του τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τίτλος «Τα αρχέγονα κύτταρα (stem cells) ως μοντέλο θεραπείας των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων» στο Νευρολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Μιλάνου στα πλαίσια συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, (2010), με βαθμό άριστα.

 

 • Νευροεκφυλιστικά νοσήματα (Νόσος Κινητικού Νευρώνα, Νόσος Πάρκινσον), Μυϊκά Νοσήματα, Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. 
 • Χρήση βλαστοκυττάρων στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα σε συνεργασία με τη Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου του Μιλάνου. 
 • Μελέτη της επίδρασης των μη νευρωνικών κυττάρων στη νευροεκφύλιση στη Νόσο Κινητικού Νευρώνα και στη Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία σε συνεργασία με τη Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου του Μιλάνου και το Κέντρο Κινητικού Νευρώνα του Πανεπιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης. 
 • Κλινικές μελέτες στη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. 
 • Κλινικές μελέτες σε οικογενείς μορφές Νόσου Πάρκινσον (φορείς μετάλλαξης α-συνουκλείνης).

Μετεκπαίδευση

Motor Neuron Center στο Πανεπιστήμιο Columbia, New York, USA, υπό την εποπτεία του Prof. S. Przedborski από 1/03/2007 έως και 31/08/2008.

Διακρίσεις Βραβεία

 • Υποτροφία από το Centro Dino Ferrari για ερευνητικό fellowship στο Columbia University. 
 • Διεθνή ερευνητικά grants. 
 • Βραβεία καλύτερης εργασίας από το American Academy of Neurology. 
 • Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε πολλαπλά συνέδρια/ημερίδες.

Δημοσιεύσεις

 • Corti S., Locatelli F, Donadoni C, Guglieri M., Papadimitriou D, et al. Wild-Type Bone Marrow Cells Ameliorate Phenotype of SOD1-G93A ALS mice and Contribute to CNS, Heart and Skeletal Muscle Tissues. Brain. 2004 Nov;127(Pt 11):2518-32. 
 • Corti S., Locatelli F., Papadimitriou D., et al. Transplanted ALDHhiSSClo Neural Stem Cells Generate Motor Neurons and Delay Disease Progression of nmd Mice, an Animal Model of SMARD1. Human Molecular Genetics, 2006 Jan 15;15(2):167-87. 
 • Corti S, Locatelli F, Papadimitriou D, et al. Identification of a primitive brain-derived neural stem cell population based on aldehyde dehydrogenase activity. Stem Cells. 2006 Apr;24(4):975-85. 
 • Locatelli F.*, Corti S.*, Papadimitriou D., et al. Fas small interfering RNA reduces motoneuron death in amyotrophic lateral sclerosis mice. Annals of Neurology, 2007 Jul;62(1):81-92. 
 • Corti S, Nizzardo M, …Papadimitriou D, et al. Neural stem cell transplantation can ameliorate the phenotype of a mouse model of spinal muscular atrophy. Journal of Clinical Investigation. 2008 Oct 1;118(10):3316-3330. 
 • Corti S, Locatelli F, Papadimitriou D, et al. Neural stem cells LewisX+ CXCR4+ modify disease progression in an amyotrophic lateral sclerosis model. Brain. 2007 May;130(Pt 5):1289-305. 
 • Papadimitriou D, Le Verche V, Jacquier A, Ikiz B, Przedborski S, Re DB. Inflammation in ALS and SMA: Sorting out the good from the evil. Neurobiol Dis. 2009 Oct 13. 
 • Ash DB, Papadimitriou D, Hays AP, Dimauro S, Hirano M. A novel mutation in PNPLA2 leading to neutral lipid storage disease with myopathy. Arch Neurol. 2012 Sep 1;69(9):1190-2. 
 • Hadjigeorgiou GM, …Papadimitriou D, Mprotsis T,Grigoriadis N, Zintzaras E. A network meta-analysis of randomized controlled trials for comparing the effectiveness and safety profile of treatments with marketing authorization for relapsing multiple sclerosis j Clin Pharm Ther 2013 Dec;38(6):433-9 
 • Bozi M, Papadimitriou D, Antonellou R, et al. Genetic assessment of familial and early onset Parkinson’s Disease in Greece. European Journal of Neurology 2013, Dec 7 
 • Re DB, Le Verche V, …Papadimitriou D, ae al. Necroptosis Drives Motor Neuron Death in Models of Both Sporadic and Familial ALS. Neuron. 2014 Feb 4. 
 • Papagiannakis N, Xilouri M, …Papadimitriou D, et al. Lysosomal alterations in peripheral blood mononuclear cells of Parkinson's disease patients. Mov Disord. 2015 Nov;30(13):1830-4. 
 • Simone C, Ramirez A, …Papadimitriou D*, Re DB*, Corti S*. Is spinal muscular atrophy a disease of the motor neurons only: pathogenesis and therapeutic implications? Cell Mol Life Sci. 2016 Mar;73(5):1003-20. Review. 
 • Papadimitriou D, Antonelou R, Miligkos M, et al. Motor and Nonmotor Features of Carriers of the p.A53T Alpha-Synuclein Mutation: A Longitudinal Study. Mov Disord. 2016 Aug;31(8):1226-30.

Δείτε στο ίδιο Τμήμα