Νευρολόγος
Επιστημονικός Σύμβουλος

Α' Νευρολογική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6972977

Email: a.papadimitriou@dunant.gr

Δημοσιεύσεις

Πολλές δημοσιεύσεις σε έγκυρα ξένα περιοδικά που ξεπερνούν τις 130 ξενόγλωσσες επιστημονικές εργασίες με συνολικό δείκτη επιρροής >450 οι οποίες απέδωσαν μέχρι σήμερα πάνω από 2500 αναφορές (δείκτης Η=21).

 Συγγραφικό έργο

Πλούσιο συγγραφικό έργο.  Δύο συγγράμματα Νευρολογίας, τέσσερις μονογραφίες και δύο κεφάλαια σε πολυσυγγραφικά συγγράμματα που εκδόθηκαν από μεγάλους εκδοτικούς οίκους του Εξωτερικού Raven Press McGraw Hill. Πολλές εκ των επιστημονικών εργασιών αποτελούν βιβλιογραφικές αναφορές σε Textbook Νευρολογίας. 

- Merritt’s textbook of Neurology

   L. Rowland (Edd) Lea and Febiger

   Philadelphia 1984 (2 εργασίες)

-  K. Swaiman and S. Ashwal : Pediatric Neurology

   Musby Publ 1999 (3 εργασίες)

- R.Rosemberg. Prusiner S, DiMauro S

  Molecular and genetic basis of Neurological disease.

  Butterworth-Heinemann 1997 (3 εργασίες)

- Dubowitz V : Muscle disorders in childhood

  Saunders Comp. 1995 (3 εργασίες)

  Siegel et al: Basic Neurochemistry

  Molecular, cellular and Medical aspects

Δείτε στο ίδιο Τμήμα