Νευρολόγος
Επιμελητής Α'

Νευρολογικό Τμήμα

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο: 210-6972977

Email: a.karamplianis@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα