Χειρουργός
Επιμελητής Β'
Νίξον Αλέξανδρος-Μιχαήλ

Ε' Χειρουργική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6972895

Email: esurgery@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα