Χειρουργός
Εξωτερική Συνεργάτης

Ε' Χειρουργικό Τμήμα

Όροφος: 7ος 

Τηλέφωνο: 210-6972895

Δείτε στο ίδιο Τμήμα