Χειρουργός
Επιμελήτρια Β'

Ομάδα Ιατρών Χειρουργών - Επικεφαλής Π.Ρουμανάς

Όροφος: 7ος 

Τηλέφωνο: 210-6972895

Δείτε στο ίδιο Τμήμα