Γ' Ουρολογική Κλινική

Στη Γ' Ουρολογική Κλινική του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center αντιμετωπίζονται όλες οι παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος και των δύο φύλων, τόσο στο διαγνωστικό όσο και στο χειρουργικό επίπεδο. Η ιδιαιτερότητα της Κλινικής είναι ότι εκτός από τις συνήθεις παθήσεις της ουρολογίας, έχουμε τη γνώση και την εμπειρία να προσφέρουμε αποτελεσματικές λύσεις και στις λιγότερο συνηθισμένες ουρολογικές παθήσεις που αφορούν την επανορθωτική ουρολογία, τις εμφυτεύσιμες ουρολογικές συσκευές και τις ιατρογενείς ουρολογικές επιπλοκές.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6979081

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: c.ourologiki@dunant.gr

Διευθυντής: Μανούσακας Θεόδωρος

Δραστηριότητες

Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτου

 • Διουρηθρική εκτομή προστατικού αδενώματος με διπολική διαθερμία TURis (για αδενώματα από 40 ως 160 cc)
 • Ανοικτή διακυστική αφαίρεση προστατικού αδενώματος (για αδενώματα >160 cc) 

Έξω γεννητικά όργανα

 • Υδροκήλη
 • Κιρσοκήλη
 • Κύστεις επιδιδυμίδος
 • Διατομή βραχέος χαλινού πέους
 • Περιτομή
 • Βιοψίες όρχεων (micro-TESE) και πέους
 • Θερμοκαυτηρίαση HPV θηλωμάτων πέους

Λιθίαση ουροποιητικού συστήματος

 • Εξωσωματική Λιθοτριψία (ESWL) για λίθους νεφρού ή ουρητήρα
 • Ουρητηρολιθοτριψία με Holmium Laser για λίθους ουρητήρα ανεξαρτήτως μεγέθους
 • Νεφρολιθοτριψία με εύκαμπτο ουρητηρονεφροσκόπιο και Holmium Laser για λίθους νεφρού μεγέθους μέχρι 3 cm
 • Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία (PCNL) για λίθους νεφρού μεγέθους >3 cm.

Νεοπλάσματα του ουροποιητικού συστήματος

Νεοπλάσματα νεφρού και ουρητήρα

 • Ριζική νεφρεκτομή ανοικτή ή λαπαροσκοπική για όγκους >4 cm.
 • Μερική νεφρεκτομή ανοικτή για όγκους <4 cm.
 • Ριζική νεφροουρητηρεκτομή ανοικτή ή λαπαροσκοπική για όγκους της αποχετευτικής μοίρας του νεφρού.
 • Ενδοσκοπική αφαίρεση με Holmium Laser μικρών επιφανειακών όγκων ουρητήρα.

Νεοπλάσματα ουροδόχου κύστεως

 • Διουρηθρική εκτομή όγκων κύστεως
 • Ριζική κυστεκτομή για διηθητικούς όγκους κύστεως και εκτροπή ούρων σε ουρητηροδερμοστομίες, ειλεοστομία ή ορθότοπη νεοκύστη αναλόγως του σταδίου της νόσου.

Νεοπλάσματα προστάτου

 • Ριζική προστατεκτομή με διατήρηση των αγγειονευρωδών δεματίων για προστασία της στύσης και της εγκράτειας του ασθενούς.
 • Νεοπλάσματα όρχεως και πέους
 • Ριζική ορχεκτομή με ή χωρίς τοποθέτηση ορχικής πρόθεσης.
 • Οπισθοπεριτοναικός λεμφαδενικός καθαρισμός σε μεταστατικό νεόπλασμα όρχεος
 • Μερική πεεκτομή.
 • Ριζική πεεκτομή με βουβωνικό λεμφαδενικό καθαρισμό.

Γυναικολογική Ουρολογία

 • Εκκόλπωμα ουρήθρας
 • Διόρθωση ακράτειας ούρων με ταινία ελεύθερης τάσης 
 • Διόρθωση κυστεοκήλης με πρόσθια κολπορραφία
 • Διόρθωση κυστεοκήλης με τοποθέτηση πλέγματος 
 • Διόρθωση ορθοκήλης με οπίσθια κολπορραφία και περινεοπλαστική
 • Ανοικτή Ιεροκολποπηξία με πλέγμα, για συνδυασμούς κυστεοκήλης και πρόπτωσης μήτρας 
 • Κολπόκλειση για παραμελημένες προπτώσεις σε υπερήλικες γυναίκες.

Επανορθωτική Ουρολογία

 • Πυελοπλαστική ανοικτή ή λαπαροσκοπική για συγγενή στένωση πυελο-ουρητηρικής συμβολής. 
 • Διόρθωση ακράτειας ούρων σε άνδρα με τοποθέτηση τεχνητού σφικτήρα
 • Διόρθωση ακράτειας ούρων σε άνδρα με τοποθέτηση αντρικής ταινίας ακράτειας (για ήπιες μορφές ακράτειας)
 • Τοποθέτηση πεικής υδραυλικής πρόθεσης για βαριά στυτική δυσλειτουργία.
 • Πλαστική σηραγγωδών σωμάτων πέους για στρέβλωση πέους (νόσος Peyronie).
 • Διόρθωση κυστεοκολπικού συριγγίου μετά από υστερεκτομή.
 • Διόρθωση ουρητηροκολπικού συριγγίου μετά από υστερεκτομή.
 • Διόρθωση ουρηθροκολπικού συριγγίου με Martius flap.
 • Διόρθωση ουρηθροεντερικού συριγγίου σε άνδρα (μετεγχειρητικό ή μετακτινικό) με μόσχευμα ισχνού προσαγωγού μυός.

Στενώματα Ουρήθρας (συγγενή, ιατρογενή, μετατραυματικά)

 • Ουρηθροπλαστική με τελικο-τελική αναστόμωση ουρήθρας.
 • Ουρηθροπλαστική με χρήση στοματικού μοσχεύματος (buccal mucosa graft).
 • Μόνιμη περινεική ουρηθροστομία.
 • Ουρηθροπλαστική δύο σταδίων.

Εξοπλισμός

Στη διάθεση της Κλινικής είναι το σύνολο της ιατρικής τεχνολογίας με το οποίο είναι εξοπλισμένο το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, ώστε να προσφέρει τις πλέον εξελιγμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες σε κάθε ασθενή του.

Ιατρικό Προσωπικό