Ομάδα Ορθοπεδικών - Επικεφαλής Γ. Σαφό

Τηλέφωνο: 210-6972427

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: doctor.team.safou@dunant.gr

Ιατρικό Προσωπικό