Η' Ορθοπεδική Κλινική

Η Η' Ορθοπεδική Κλινική στελεχωμένη από ομάδα καταξιωμένων ιατρών με μακρόχρονη εμπειρία στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center αντιμετωπίζει το τραύμα κάθε μορφής και βαρύτητας, οξείες ή χρόνιες παθήσεις των οστών και των αρθρώσεων, δυσλειτουργίες, παραμορφώσεις και επώδυνα σύνδρομα του μυοσκελετικού συστήματος με εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις, καινοτόμες μη επεμβατικές μεθόδους και σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές. Με απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες των ασθενών μας και με την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και του συνόλου των υποδομών μας μεριμνούμε για τη μείωση του πόνου, την ανάκτηση της λειτουργικότητας, την ταχύτερη ανάρρωση και την πιο γρήγορη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες, συνταιριάζοντας την καλή πρακτική των κλασικών μεθόδων με τις σύγχρονες εφαρμογές της θεραπευτικής, της χειρουργικής και της αναγεννητικής ιατρικής. Στόχος μας είναι η πρόληψη, η ύφεση των συμπτωμάτων και η αιτιολογική αντιμετώπιση των προβλημάτων για τη συντομότερη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μας.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972485

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

E-mail: horthopediki@dunant.gr

Δραστηριότητες

Εκτός της αντιμετώπισης όλου του φάσματος της ορθοπεδικής κλινικής πρακτικής στην παθολογία, την τραυματολογία, τη χειρουργική και την αποκατάσταση του μυοσκελετικού, η πολυδύναμη συνεργατική ομάδα μας εξειδικεύεται και στις υποειδικότητες της ορθοπεδικής, όπως τις αθλητικές κακώσεις, το άνω άκρο, τον άκρο πόδα, το γόνατο και τη σπονδυλική στήλη, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων, την αρθροσκόπηση, τις αναγεννητικές και βιολογικές θεραπείες, την οστεοπόρωση, τις παθήσεις του αναπτυσσόμενου σκελετού, την αντιμετώπιση των ηλικιωμένων ασθενών και το χρόνιο πόνο βάσει των πρόσφατων θεραπευτικών εξελίξεων, των προηγμένων χειρουργικών τεχνικών και της πρωτοπόρας βιοτεχνολογίας.

 Η Η' Ορθοπεδική Κλινική Χειρουργικής & Αποκατάστασης Οστών και Αρθρώσεων προσπαθεί να παρέχει ολοκληρωμένη φροντίδα υψηλής ποιότητας αξιοποιώντας την άοκνη διάθεση προσφοράς, την αφοσίωση, την επιστημονική κατάρτιση της ομάδας μας σε όλους τους ασθενείς που νοσηλεύουμε, εξετάζουμε ή παρακολουθούμε στα εξωτερικά ιατρεία προς πρόληψη ή θεραπεία.

Ιατρικό Προσωπικό