Β' ΩΡΛ Κλινική

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: orlb@dunant.gr

Διευθυντής: Μπούρχας Θεόδωρος 

Ιατρικό Προσωπικό