Β' ΩΡΛ Κλινική

Η Β’ ΩΡΛ κλινική του «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center» αποτελεί μια πλήρως εξοπλισμένη, σύγχρονη και επιστημονικά άρτια μονάδα παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Το εξειδικευμένο και καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό παρέχει υψηλής ποιότητας διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες πάνω σε όλο το φάσμα της Ωτορινολαρυγγολογίας.

Πιο συγκεκριμένα, στην Β’ ΩΡΛ κλινική δίνεται έμφαση στη διάγνωση και θεραπεία του συνόλου της παθολογίας της κεφαλής και του τραχήλου, της ρινός και των παραρρινίων καθώς και των ωτολογικών παθήσεων.

Ενδεικτικά πραγματοποιούνται σε επίπεδο εξωτερικών ιατρείων:

 • Ενδοσκοπήσεις ρινός / ρινοφάρυγγα
 • Ενδοσκοπήσεις λάρυγγα
 • Λειτουργικός έλεγχος κατάποσης υπό ενδοσκοπικό έλεγχο (FEESST)

Τηλέφωνο: 210-6972302

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: orlb@dunant.gr

Διευθυντής: Μπούρχας Θεόδωρος 

Δραστηριότητες

Όταν η συντηρητική – φαρμακευτική θεραπεία δεν αρκούν και ενδείκνυται η χειρουργική αντιμετώπιση, οι ιατροί του τμήματος προσφέρουν χειρουργική θεραπεία, σύμφωνη με τις τελευταίες συστάσεις και κατευθυντήριες οδηγίες της ιατρικής επιστήμης.

Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται επεμβάσεις για:

 • Γενικά προβλήματα ρινολογίας όπως σκολίωση ρινικού διαφράγματος (διόρθωση ενδορρινικά ή ενδοσκοπικά, ανάλογα με την παθολογία), υπερτροφία κάτω ρινικών κογχών (διόρθωση με κογχοπλαστική ή με χρήση ραδιοσυχνοτήτων) και λειτουργική ρινοπλαστική
 • Παθολογίες ρινός – παραρρινίων, όπως αφαίρεση ρινικών πολυπόδων, αντιμετώπιση οξείας και χρόνιας παραρρινοκολπίτιδας, αφαίρεση καλοηθών όγκων, ασκορρινοστομία

(Να σημειωθεί ότι τόσο στις επεμβάσεις διαφράγματος και κογχών όσο και στα ενδοσκοπικά χειρουργεία ρινός δεν τοποθετείται ρινικός επιπωματισμός και δε χρειάζεται αφαίρεση υλικών μετεγχειρητικά)

 • Παθολογίες του φάρυγγα και της στοματικής κοιλότητας, όπως αμυγδαλεκτομή, αφαίρεση αδενοειδών εκβλαστήσεων, φαρυγγοϋπερωιοπλαστική
 • Καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις του λάρυγγα (μικρολαρυγγοσκόπηση με χρήση CO2 laser όπου ενδείκνυται)
 • Παθήσεις των σιαλογόνων αδένων, όπως παρωτιδεκτομές με παρασκευή του προσωπικού νεύρου (έλεγχος με χρήση νευροδιεγέρτη) και υπογναθεκτομή
 • Παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα (θυρεοειδεκτομή με παρασκευή των κάτω λαρρυγικών νεύρων που ελέγχονται με χρήση νευροδιεγέρτη)
 • Καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις του τραχήλου, όπως βραγχιακές κύστεις, κύστεις θυρεογλωσσικού πόρου, τραχειοστομία, λεμφαδενικός καθαρισμός, λαρυγγεκτομή

 Χρόνια ωτίτιδα (χολοστεατωματώδη ή μη), όπως μαστοειδεκτομή και τυμπανοπλαστική

Εξοπλισμός

 • Τελευταίας τεχνολογίας άκαμπτα και εύκαμπτα ενδοσκόπια τόσο για τη διάγνωση και παρακολούθηση στα εξωτερικά ιατρεία όσο και για τη χειρουργική αντιμετώπιση.
 • Υψηλής ευκρίνειας κάμερες και οθόνες.
 • Χρήση τεχνολογίας νευροπλοήγησης – navigator.
 • Χρήση CO2 laser και ραδιοσυχνοτήτων.
 • Στη λειτουργική ενδοσκοπική χειρουργική των παραρρινίων κόλπων, η χρήση του εν λόγω τεχνολογικού εξοπλισμού μειώνει τις μέρες νοσηλείας και τις μετεγχειρητικές ουλές καθώς δεν υπάρχουν εξωτερικές τομές.

Ιατρικό Προσωπικό