Ομάδα Νευροχειρουργών - Επικεφαλής Σ. Τζανής

Τηλ. Γραμματείας: 210-6979244

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000 

email: doctor.team.tzani@dunant.gr

Ιατρικό Προσωπικό